Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2013

JO 18 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2013

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2013

 

Höstvete

Höstråg

 

2013

2012

2013

2012

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14 500

7

5 100

..

..

..

Uppsala

36 900

6

10 500

1 100

18

600

Södermanlands

24 700

5

11 800

600

16

700

Östergötlands

55 700

5

33 700

3 300

12

3 100

Jönköpings

2 700

18

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

500

17

300

..

..

..

Kalmar

12 200

10

9 900

700

23

800

Gotlands

9 600

8

7 300

700

26

900

Blekinge

3 900

11

2 700

..

..

..

Skåne

103 900

4

88 000

12 600

7

13 500

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 000

10

3 400

..

..

..

Västra Götalands

65 800

5

32 200

4 800

16

3 800

Värmlands

4 600

14

1 700

500

20

..

Örebro

14 100

9

6 900

..

..

..

Västmanlands

18 600

9

5 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 300

20

800

..

..

..

Gävleborgs

600

29

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

86 800

4

69 700

7 200

9

7 100

Götalands mellanbygder

43 700

5

36 600

6 500

9

7 800

Götalands n. slättbygder

110 400

4

60 000

7 600

11

6 400

Svealands slättbygder

111 400

3

40 000

3 200

10

2 100

Götalands skogsbygder

20 800

8

10 400

1 500

21

1 000

M. Sveriges skogsbygder

8 300

11

4 800

..

..

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

2009

352 600

2

.

27 800

5

.

2008

336 800

2

.

35 200

4

.

Genomsnitt 2008–2012

311 200

.

.

26 800

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).