Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2013

JO 18 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2013

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2013

 

Höstkorn

Rågvete

 

2013

2012

2013

2012

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

400

27

..

Uppsala

..

..

..

1 000

26

400

Södermanlands

..

..

..

2 000

13

1 300

Östergötlands

800

17

1 100

7 000

13

3 500

Jönköpings

..

..

..

900

25

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

500

19

300

Kalmar

3 300

16

2 600

3 200

14

3 300

Gotlands

3 000

12

3 000

2 900

12

2 500

Blekinge

400

26

300

800

30

500

Skåne

4 300

11

4 300

4 700

11

3 400

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

3 300

14

800

Västra Götalands

600

17

900

6 000

13

3 300

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

900

13

600

Västmanlands

-

-

-

600

21

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

2 800

12

2 400

5 000

11

1 900

Götalands mellanbygder

8 100

9

7 000

7 200

8

6 700

Götalands n. slättbygder

1 300

13

1 700

9 800

10

5 800

Svealands slättbygder

300

20

..

5 000

10

2 400

Götalands skogsbygder

600

23

1 000

5 500

12

3 000

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 000

30

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

13 000

6

 

34 600

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

2009

19 500

5

.

40 400

4

.

2008

19 100

6

.

57 600

4

.

Genomsnitt 2008–2012

14 600

.

.

33 500

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).