Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2013

JO 18 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2013

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2013

 

Höstraps

Höstrybs

 

2013

2012

2013

2012

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 400

13

1 000

..

..

..

Uppsala

1 800

15

400

..

..

..

Södermanlands

2 200

10

1 400

-

-

-

Östergötlands

8 100

7

5 900

-

-

-

Jönköpings

300

18

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

4 100

11

4 300

-

-

-

Gotlands

4 200

10

4 600

-

-

-

Blekinge

1 100

16

900

-

-

-

Skåne

46 900

4

50 000

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 300

12

2 200

-

-

-

Västra Götalands

7 600

9

8 200

-

-

..

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

600

13

300

..

..

..

Västmanlands

700

30

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

33 700

4

39 100

..

..

..

Götalands mellanbygder

21 400

5

20 300

-

-

-

Götalands n. slättbygder

14 700

6

12 600

-

-

-

Svealands slättbygder

6 700

7

3 800

600

22

..

Götalands skogsbygder

3 400

12

3 800

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

500

13

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

80 500

3

 

1 000

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

80 200

3

.

300

20

.

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

2010

64 500

3

.

700

32

.

2009

74 600

3

.

300

21

.

2008

69 800

3

.

600

21

.

Genomsnitt 2008–2012

70 200

.

.

600

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).