Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1401

Höstsådda arealer 2014
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Stor höstveteareal även denna höst

Totalt i landet såddes 378 900 hektar höstvete. Det är i nivå med förra höstens stora areal och 18 % mer än femårsgenomsnittet. Även jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 18 %.

Råg- och höstkornarealerna tangerar fjolårsnivåerna

Sådden av höstråg blev i år 23 900 hektar, vilket är i samma storleksordning som motsvarande areal förra hösten. Den höstsådda kornarealen uppgår till 15 600 hektar, vilket inte är så långt ifrån fjolårsarealen.

Återhämtning av rågvetearealen

Den höstsådda arealen av rågvete uppgår till 38 200 hektar, vilket är 32 % mer än femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning efter en svacka under åren 2010–2012.

Höstrapsarealen större än femårsgenomsnittet

Det har såtts 87 000 hektar höstraps den här hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 20 %. Drygt 53 % av höstrapsarealen odlas i Skåne.

Gynnsamt höstväder gav stora höstsådda arealer

Förhållandevis torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd.