Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2014

JO 18 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2014

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2014

 

Höstvete

Höstråg

 

2014

2013

2014

2013

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14 700

8

14 500

..

..

..

Uppsala

33 100

6

36 900

600

31

1 100

Södermanlands

26 500

6

24 700

800

28

600

Östergötlands

56 700

5

55 700

2 800

12

3 300

Jönköpings

2 200

18

2 700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

600

28

500

..

..

..

Kalmar

13 300

8

12 200

500

24

700

Gotlands

9 800

9

9 600

800

24

700

Blekinge

3 600

16

3 900

..

..

..

Skåne

98 200

4

103 900

10 900

8

12 600

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 300

11

11 000

..

..

..

Västra Götalands

67 000

5

65 800

5 300

11

4 800

Värmlands

4 800

12

4 600

..

..

500

Örebro

13 900

8

14 100

..

..

..

Västmanlands

18 500

9

18 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 500

16

2 300

..

..

..

Gävleborgs

1 200

20

600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

85 000

4

86 800

5 800

9

7 200

Götalands mellanbygder

40 400

5

43 700

6 400

10

6 500

Götalands n. slättbygder

112 700

4

110 400

7 700

9

7 600

Svealands slättbygder

108 200

3

111 400

2 500

13

3 200

Götalands skogsbygder

20 900

8

20 800

1 200

27

1 500

M. Sveriges skogsbygder

11 200

10

8 300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

2009

352 600

2

.

27 800

5

.

Genomsnitt 2009–2013

320 100

.

.

25 100

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).