Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2014

JO 18 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2014

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2014

 

Höstkorn

Rågvete

 

2014

2013

2014

2013

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

400

Uppsala

..

..

..

1 100

22

1 000

Södermanlands

..

..

..

2 600

12

2 000

Östergötlands

1 200

15

800

5 300

10

7 000

Jönköpings

..

..

..

400

31

900

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

400

26

500

Kalmar

3 200

11

3 300

3 400

13

3 200

Gotlands

3 500

12

3 000

2 900

13

2 900

Blekinge

..

..

400

700

27

800

Skåne

4 000

11

4 300

8 000

10

4 700

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

600

26

..

4 400

14

3 300

Västra Götalands

1 800

32

600

6 200

9

6 000

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

1 200

22

900

Västmanlands

-

-

-

600

21

600

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

2 700

12

2 800

7 000

10

5 000

Götalands mellanbygder

8 500

8

8 100

8 700

8

7 200

Götalands n. slättbygder

2 700

23

1 300

8 400

8

9 800

Svealands slättbygder

500

17

300

6 400

8

5 000

Götalands skogsbygder

1 100

21

600

6 200

11

5 500

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 600

18

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

15 600

6

 

38 200

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

13 000

6

 

34 600

5

 

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

2009

19 500

5

.

40 400

4

.

Genomsnitt 2009–2013

13 300

.

.

28 900

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).