Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2014

JO 18 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2014

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2014

 

Höstraps

Höstrybs

 

2014

2013

2014

2013

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 600

12

1 400

..

..

..

Uppsala

1 600

10

1 800

..

..

..

Södermanlands

3 400

10

2 200

-

-

-

Östergötlands

10 500

7

8 100

-

-

-

Jönköpings

..

..

300

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

4 400

8

4 100

-

-

-

Gotlands

4 000

10

4 200

-

-

-

Blekinge

700

18

1 100

-

-

-

Skåne

46 300

4

46 900

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 900

15

1 300

-

-

-

Västra Götalands

9 400

8

7 600

-

-

-

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

1 700

17

600

..

..

..

Västmanlands

1 100

14

700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

35 500

5

33 700

..

..

..

Götalands mellanbygder

19 900

6

21 400

-

-

-

Götalands n. slättbygder

18 700

5

14 700

-

-

-

Svealands slättbygder

9 300

6

6 700

500

11

600

Götalands skogsbygder

3 000

11

3 400

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

700

15

500

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

87 000

3

 

1 000

17

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

80 500

3

 

1 000

22

 

2012

80 200

3

.

300

20

.

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

2010

64 500

3

.

700

32

.

2009

74 600

3

.

300

21

.

Genomsnitt 2009–2013

72 400

.

.

700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).