Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2015

JO 18 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2015

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2015

 

Höstvete

Höstråg

 

2015

2014

2015

2014

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12 700

9

14 700

..

..

..

Uppsala

29 800

7

33 100

400

17

600

Södermanlands

23 700

6

26 500

..

..

800

Östergötlands

57 100

5

56 700

1 300

13

2 800

Jönköpings

2 300

20

2 200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 000

22

600

..

..

..

Kalmar

14 100

7

13 300

500

21

500

Gotlands

10 600

7

9 800

600

24

800

Blekinge

4 300

14

3 600

..

..

..

Skåne

112 200

4

98 200

8 600

7

10 900

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13 100

9

11 300

..

..

..

Västra Götalands

67 300

5

67 000

2 600

12

5 300

Värmlands

5 100

17

4 800

..

..

..

Örebro

11 300

8

13 900

..

..

..

Västmanlands

13 700

10

18 500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 700

34

3 500

..

..

..

Gävleborgs

1 100

26

1 200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

96 000

4

85 000

4 600

9

5 800

Götalands mellanbygder

47 300

5

40 400

4 700

10

6 400

Götalands n. slättbygder

111 700

4

112 700

3 600

9

7 700

Svealands slättbygder

92 700

3

108 200

1 600

14

2 500

Götalands skogsbygder

23 800

8

20 900

700

26

1 200

M. Sveriges skogsbygder

10 500

13

11 200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

382 400

2

.

15 600

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

Genomsnitt 2010–2014

325 400

.

.

24 300

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).