Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2015

JO 18 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2015

2. Areas sown with winter barley and winter triticale in autumn 2015

 

Höstkorn

Höstrågvete

 

2015

2014

2015

2014

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

1 200

33

1 100

Södermanlands

300

11

..

1 500

14

2 600

Östergötlands

2 100

12

1 200

5 400

13

5 300

Jönköpings

..

..

..

600

28

400

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

600

29

400

Kalmar

2 900

10

3 200

3 100

14

3 400

Gotlands

3 400

10

3 500

1 300

19

2 900

Blekinge

300

23

..

700

23

700

Skåne

4 800

9

4 000

5 000

11

8 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 100

19

600

2 200

18

4 400

Västra Götalands

2 400

10

1 800

5 100

13

6 200

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

1 000

23

1 200

Västmanlands

..

..

-

..

..

600

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

3 900

10

2 700

3 700

13

7 000

Götalands mellanbygder

7 400

7

8 500

5 500

10

8 700

Götalands n. slättbygder

4 000

8

2 700

7 400

11

8 400

Svealands slättbygder

1 300

9

500

3 900

13

6 400

Götalands skogsbygder

1 400

15

1 100

6 300

11

6 200

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 500

20

1 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

18 300

4

.

28 300

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2014

15 600

6

.

38 200

4

.

2013

13 000

6

.

34 600

5

.

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

Genomsnitt 2010–2014

12 600

.

.

28 400

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).