Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2015

JO 18 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2015

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2015

 

Höstraps

Höstrybs

 

2015

2014

2015

2014

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 500

12

1 600

..

..

..

Uppsala

2 400

15

1 600

..

..

..

Södermanlands

2 700

5

3 400

..

..

-

Östergötlands

8 100

7

10 500

-

-

-

Jönköpings

300

20

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

-

Kalmar

3 900

7

4 400

-

-

-

Gotlands

3 600

9

4 000

-

-

-

Blekinge

1 000

16

700

-

-

-

Skåne

45 800

4

46 300

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 300

14

1 900

-

-

-

Västra Götalands

8 000

7

9 400

..

..

-

Värmlands

..

..

..

..

..

-

Örebro

1 500

12

1 700

-

-

..

Västmanlands

1 200

16

1 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

-

Gävleborgs

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

36 500

4

35 500

..

..

..

Götalands mellanbygder

18 600

6

19 900

..

..

-

Götalands n. slättbygder

14 500

5

18 700

-

-

-

Svealands slättbygder

9 300

5

9 300

700

13

500

Götalands skogsbygder

3 700

11

3 000

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

900

20

700

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

83 600

2

.

900

12

.

 

 

 

 

 

 

 

2014

87 000

3

.

1 000

17

.

2013

80 500

3

.

1 000

22

.

2012

80 200

3

.

300

20

.

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

2010

64 500

3

.

700

32

.

Genomsnitt 2010–2014

74 800

.

.

800

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).