Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2016

JO 18 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2016

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2016

 

Höstvete

Höstråg

 

2016

2015

2016

2015

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16 100

8

12 700

..

..

..

Uppsala

37 500

5

29 800

500

17

400

Södermanlands

30 900

6

23 700

..

..

..

Östergötlands

58 600

5

57 100

1 700

17

1 300

Jönköpings

2 400

18

2 300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

900

20

1 000

..

..

..

Kalmar

13 800

6

14 100

600

32

500

Gotlands

10 900

7

10 600

600

21

600

Blekinge

3 200

12

4 300

..

..

..

Skåne

103 200

4

112 200

11 100

8

8 600

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14 000

9

13 100

..

..

..

Västra Götalands

70 300

5

67 300

4 900

12

2 600

Värmlands

5 500

9

5 100

300

18

..

Örebro

16 500

7

11 300

..

..

..

Västmanlands

21 800

8

13 700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 600

19

2 700

..

..

..

Gävleborgs

1 200

25

1 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

89 900

4

96 000

5 700

11

4 600

Götalands mellanbygder

46 500

5

47 300

5 900

10

4 700

Götalands n. slättbygder

114 900

4

111 700

5 900

10

3 600

Svealands slättbygder

123 700

3

92 700

1 800

10

1 600

Götalands skogsbygder

21 800

8

23 800

1 900

24

700

M. Sveriges skogsbygder

13 100

9

10 500

500

31

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

410 500

2

.

21 700

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2015

382 400

2

.

15 600

5

.

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

Genomsnitt 2011–2015

330 500

.

.

22 700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).