Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2016

JO 18 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2016

2. Areas sown with winter barley and winter triticale in autumn 2016

 

Höstkorn

Höstrågvete

 

2016

2015

2016

2015

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

400

12

..

..

..

1 200

Södermanlands

..

..

300

2 500

17

1 500

Östergötlands

2 200

15

2 100

4 700

19

5 400

Jönköpings

..

..

..

700

24

600

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

..

600

Kalmar

2 600

11

2 900

2 600

14

3 100

Gotlands

3 800

8

3 400

800

22

1 300

Blekinge

500

25

300

700

24

700

Skåne

4 000

9

4 800

5 400

14

5 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 300

23

1 100

1 800

20

2 200

Västra Götalands

2 500

16

2 400

3 900

11

5 100

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

400

22

..

..

..

1 000

Västmanlands

..

..

..

700

35

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

3 600

11

3 900

2 500

12

3 700

Götalands mellanbygder

7 800

6

7 400

5 700

13

5 500

Götalands n. slättbygder

3 800

11

4 000

4 600

9

7 400

Svealands slättbygder

1 500

9

1 300

4 800

13

3 900

Götalands skogsbygder

1 600

22

1 400

6 800

13

6 300

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 900

30

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

18 400

5

.

27 400

6

.

 

 

 

 

 

 

 

2015

18 300

4

.

28 300

5

.

2014

15 600

6

.

38 200

4

.

2013

13 000

6

.

34 600

5

.

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

Genomsnitt 2011–2015

13 600

.

.

28 700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).