Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2016

JO 18 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2016

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2016

 

Höstraps

Höstrybs

 

2016

2015

2016

2015

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 300

8

1 500

..

..

..

Uppsala

4 400

8

2 400

..

..

..

Södermanlands

5 000

8

2 700

..

..

..

Östergötlands

12 100

6

8 100

..

..

-

Jönköpings

300

7

300

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

..

Kalmar

4 800

7

3 900

-

-

-

Gotlands

5 700

8

3 600

-

-

-

Blekinge

1 000

14

1 000

-

-

-

Skåne

47 900

4

45 800

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 700

11

3 300

-

-

-

Västra Götalands

12 200

6

8 000

..

..

..

Värmlands

300

29

..

..

..

..

Örebro

2 900

14

1 500

..

..

-

Västmanlands

1 900

11

1 200

300

18

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

600

14

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

39 200

5

36 500

-

-

..

Götalands mellanbygder

21 400

5

18 600

-

-

..

Götalands n. slättbygder

22 200

4

14 500

..

..

-

Svealands slättbygder

16 200

4

9 300

800

11

700

Götalands skogsbygder

4 200

10

3 700

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

2 300

17

900

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

105 400

2

.

1 200

15

.

 

 

 

 

 

 

 

2015

83 600

2

.

900

12

.

2014

87 000

3

.

1 000

17

.

2013

80 500

3

.

1 000

22

.

2012

80 200

3

.

300

20

.

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

Genomsnitt 2011–2015

78 700

.

.

800

 

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).