Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal hektar dränerad och systemtäckdikad åkermark per län och produktionsområde 2013 i hektar

1. Hectare of drained and tile drained arable land  per county and production area 2013 in hectar

Brukad

åkermark

Medelfel (%)

Åkermark med tillfreds-ställande dränering

Medelfel (%)

System-täckdikad åkermark

Medelfel (%)

Åkermark som systemtäckdikats

de senaste 50 åren

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

86 998

15,4

68 911

18,0

37 498

30,5

18 331

28,8

Uppsala

144 930

9,2

112 206

9,8

65 375

13,0

32 199

14,5

Södermanland

122 561

9,8

95 496

9,8

57 787

14,1

33 202

17,1

Östergötland

206 402

6,5

157 508

7,2

121 050

9,9

55 292

13,2

Jönköping

92 230

10,4

69 173

12,4

13 639

24,4

9 851

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronoberg

47 555

14,3

36 122

14,7

..

..

6 848

34,5

Kalmar

124 156

11,8

97 233

12,1

33 721

21,0

21 433

24,2

Gotland

82 807

8,9

59 141

9,5

33 146

14,0

20 778

17,6

Blekinge

34 037

19,3

31 276

17,1

20 000

26,7

7 055

32,2

Skåne

458 745

6,7

388 868

7,0

245 599

10,9

135 644

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halland

109 092

12,4

89 970

13,6

56 136

19,1

27 698

15,0

Västra Götaland

465 497

5,0

366 097

5,4

297 732

7,3

184 870

8,0

Värmland

107 388

11,9

74 074

14,7

59 009

18,9

47 154

18,0

Örebro

105 535

11,8

76 621

14,2

54 371

15,6

38 243

19,4

Västmanland

128 756

7,4

98 325

7,7

88 783

9,7

34 929

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarna

56 228

13,6

42 121

15,2

11 938

23,5

9 406

25,2

Gävleborg

68 248

12,4

49 241

13,1

19 248

18,1

16 004

19,6

Västernorrland

47 777

18,0

37 758

18,8

11 080

31,5

9 789

34,3

Jämtland

36 957

19,5

28 694

21,7

..

..

..

..

Västerbotten

70 859

13,5

55 007

14,0

33 059

21,4

30 858

21,0

Norrbotten

33 623

21,9

24 185

20,7

10 591

29,8

10 491

33,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

341 425

6,6

291 080

6,9

221 023

9,2

119 530

10,4

Götalands mellanbygder

298 753

7,0

239 043

7,1

108 183

12,4

62 484

12,1

Götalands norra slättbygder

449 085

4,6

360 900

4,7

335 792

5,7

185 106

6,9

Svealands slättbygder

589 269

4,4

453 028

4,7

318 325

6,2

168 090

6,9

Götalands skogsbygder

488 480

4,9

374 761

5,5

146 412

9,7

91 924

9,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

204 608

7,6

140 713

8,8

75 036

15,4

55 672

16,9

Nedre Norrland

145 232

9,6

111 581

10,5

37 381

15,2

32 678

16,2

Övre Norrland

113 528

11,4

86 920

11,6

44 652

18,7

41 764

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

2 630 380

2,4

2 058 026

2,6

1 286 804

3,9

757 247

4,2


Anm: När medelfelet (i %) är över 35% så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Osäkerheten redovisas som medelfel.