Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal hektar systemtäckdikad åkermark 1927–2013

3. Hectare of tile drained arable land 1927– 2013

År

Areal åkermark

Areal täckdikad

åkermark

1927

3 715 847

910 960

1932

3 724 625

873 250

1937

3 731 038

1 066 353

1944

3 714 644

973 854

1951

3 647 287

990 142

1973

2 983 664

1 018 515

1982

2 950 322

1 013 200

2013

2 630 380

1 286 804


Anm. Uppgifterna från 2013 kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden.