Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Andel systemtäckdikad åkermark per län 2013
2. Andel systemtäckdikad åkermark per produktionsområde 2013

1. Andel systemtäckdikad åkermark per län 2013

1. Share of arable land with tile drainage per county 2013

 

 

 

2. Andel systemtäckdikad åkermark per produktionsområde 2013

2. Share of arable land with tile drainage per production area 2013