Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Areal dränerad och systemtäckdikad åkermark i hektar

1. Area of drained and tile drained arable land in hectares

Brukad

åkermark

Medelfel (%)

Åkermark med tillfreds-ställande dränering

Medelfel (%)

System-täckdikad åkermark

Medelfel (%)

Åkermark som systemtäckdikats

de senaste 50 åren

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84 855

11,4

66 281

12,4

36 100

18,2

18 752

17,5

Uppsala

167 039

7,5

128 979

8,1

75 190

10,6

37 544

11,2

Södermanlands

123 882

9,2

96 050

9,4

59 028

12,1

33 785

13,0

Östergötlands

207 059

7,2

157 535

7,8

122 932

9,5

56 176

10,4

Jönköpings

91 479

8,7

68 636

10,0

13 717

15,6

9 883

16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

47 341

10,5

35 659

10,8

9 123

23,6

6 718

22,0

Kalmar

125 251

8,9

98 106

9,6

33 116

15,3

21 601

16,9

Gotlands

83 155

12,1

59 592

12,4

33 364

18,7

20 591

17,1

Blekinge

31 968

14,1

28 297

14,9

15 359

24,4

6 520

27,3

Skåne

462 771

5,3

386 864

5,7

245 675

7,7

138 702

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

109 929

8,5

90 486

9,3

56 639

11,6

27 996

11,6

Västra Götalands

468 710

3,8

365 924

4,3

302 449

5,3

187 453

5,5

Värmlands

105 208

9,5

69 982

11,4

53 799

15,5

41 421

15,3

Örebro

106 573

9,3

77 805

10,2

55 261

12,4

38 721

14,6

Västmanlands

111 661

9,6

83 983

10,6

76 581

18,5

29 386

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

56 622

10,9

41 889

11,8

12 114

18,0

9 541

20,1

Gävleborgs

68 580

10,1

49 208

11,1

18 507

15,8

15 401

15,6

Västernorrlands

47 883

12,9

37 598

13,5

11 203

20,2

9 889

20,0

Jämtlands

36 630

13,3

28 466

14,3

8 107

26,8

7 195

26,5

Västerbottens

70 588

10,1

54 410

10,3

32 292

15,0

30 032

15,5

Norrbottens

33 719

18,2

23 726

17,8

10 972

28,5

10 623

27,9

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

346 020

6,2

293 109

6,6

223 875

7,8

122 190

7,9

Götalands mellanbygder

300 614

6,1

240 036

6,3

108 675

9,6

62 881

9,4

Götalands norra slättbygder

455 257

4,6

364 829

5,0

342 751

5,8

189 001

6,2

Svealands slättbygder

597 516

4,3

457 068

4,6

317 245

7,0

169 797

6,0

Götalands skogsbygder

482 825

3,4

364 035

3,8

137 855

6,0

90 990

6,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

203 875

5,8

139 221

6,6

74 926

9,9

54 729

10,6

Nedre Norrland

142 159

7,3

106 065

7,9

31 652

12,0

27 272

11,9

Övre Norrland

112 637

8,5

85 113

8,7

44 549

13,5

41 070

13,8

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

44 024

3,2

36 654

4,3

10 196

15,0

9 208

16,2

5,1–10,0 ha

107 630

1,2

88 737

2,6

31 724

10,4

27 532

12,7

10,1–20,0 ha

186 213

0,8

145 879

1,8

64 675

5,3

45 686

6,7

20,1–30,0 ha

148 914

0,6

115 865

2,2

60 480

6,6

43 187

8,6

30,1–50,0 ha

275 610

0,5

207 235

1,3

115 091

3,8

73 930

4,2

50,1–100,0 ha

524 299

0,6

400 157

1,3

234 162

2,7

151 713

3,5

100,1< ha

1 354 214

1,1

1 054 951

1,8

765 201

2,6

406 672

2,8

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 163 325

2,3

932 842

2,5

677 807

3,2

387 037

3,4

Husdjur

958 989

3,0

701 746

3,3

348 277

4,9

215 607

5,1

Blandat jordbruk

322 065

4,3

254 923

4,6

168 862

5,9

95 787

6,5

Småbruk

196 523

5,2

159 966

5,4

86 583

18,0

59 499

9,8

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 219 871

2,5

986 752

2,7

760 495

3,3

418 937

3,6

Grönfoder, vall

1 235 369

2,3

914 892

2,5

419 052

3,9

281 979

4,1

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

57 194

14,1

48 139

15,2

30 876

20,7

15 513

21,6

Övrigt

128 468

8,6

99 695

9,4

71 105

21,5

41 501

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

2 640 902

1,9

2 049 477

2,1

1 281 528

3,0

757 930

2,9


Anm: Osäkerheten redovisas som medelfel. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För brukad åkermark var det ca 2 %, åkermark med tillfredsställande dränering ca 10%. Systemtäckdikad åkermark 21 % och åkermark som systemtäckdikats de senaste 50 åren, 23 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget.  I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.