Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Planerat nästa underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

10. Next scheduled maintenance work to any part of the culvert ditches? Percent of holdings

–5 år

6–10 år

11 år –

Vet ej

Summa

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

21 (± 14)

..

..

73 (± 15)

100

Uppsala

17 (± 9)

3 (± 2)

..

75 (± 11)

100

Södermanlands

28 (± 9)

..

..

67 (± 9)

100

Östergötlands

17 (± 6)

..

2 (± 2)

74 (± 9)

100

Jönköpings

17 (± 10)

..

..

74 (± 14)

100

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

66 (± 27)

100

Kalmar

7 (± 3)

..

..

84 (± 6)

100

Gotlands

7 (± 3)

7 (± 4)

..

73 (± 23)

100

Blekinge

..

..

..

63 (± 32)

100

Skåne

14 (± 4)

5 (± 3)

..

78 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

Hallands

17 (± 8)

..

..

78 (± 8)

100

Västra Götalands

14 (± 4)

4 (± 1)

..

80 (± 4)

100

Värmlands

13 (± 8)

..

..

77 (± 11)

100

Örebro

..

..

..

78 (± 18)

100

Västmanlands

11 (± 4)

4 (± 3)

..

83 (± 5)

100

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9 (± 5)

..

..

87 (± 7)

100

Gävleborgs

15 (± 8)

..

..

71 (± 21)

100

Västernorrlands

7 (± 5)

..

..

90 (± 6)

100

Jämtlands

7 (± 4)

..

-

92 (± 4)

100

Västerbottens

7 (± 4)

..

..

89 (± 5)

100

Norrbottens

..

..

..

83 (± 11)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17 (± 7)

..

..

74 (± 8)

100

Götalands mellanbygder

11 (± 4)

5 (± 2)

..

76 (± 9)

100

Götalands norra slättbygder

15 (± 4)

4 (± 2)

2 (± 1)

79 (± 5)

100

Svealands slättbygder

18 (± 4)

4 (± 2)

..

76 (± 5)

100

Götalands skogsbygder

15 (± 4)

5 (± 3)

..

78 (± 5)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

17 (± 8)

5 (± 3)

..

73 (± 9)

100

Nedre Norrland

9 (± 3)

..

..

84 (± 9)

100

Övre Norrland

6 (± 3)

..

..

89 (± 5)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

–5,0 ha

..

..

..

85 (± 8)

100

5,1–10,0 ha

8 (± 5)

..

..

88 (± 6)

100

10,1–20,0 ha

16 (± 4)

5 (± 3)

3 (± 2)

76 (± 5)

100

20,1–30,0 ha

15 (± 5)

6 (± 3)

..

77 (± 6)

100

30,1–50,0 ha

18 (± 4)

5 (± 2)

4 (± 2)

73 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

20 (± 3)

7 (± 2)

2 (± 1)

71 (± 3)

100

100,1< ha

25 (± 3)

8 (± 2)

2 (± 1)

65 (± 4)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Växtodling

18 (± 2)

6 (± 1)

3 (± 1)

73 (± 3)

100

Husdjur

19 (± 3)

5 (± 1)

..

72 (± 4)

100

Blandat jordbruk

23 (± 6)

6 (± 2)

..

68 (± 6)

100

Småbruk

8 (± 4)

..

..

86 (± 5)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

Spannmål

22 (± 4)

6 (± 1)

2 (± 1)

70 (± 4)

100

Grönfoder, vall

13 (± 2)

5 (± 2)

3 (± 1)

79 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

14 (± 7)

..

..

81 (± 9)

100

Övrigt

12 (± 7)

..

..

85 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Riket

14 (± 2)

5 (± 1)

3 (± 1)

78 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 30 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.