Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Fastighetens tillhörande till ett eller flera dikningsföretag/markavvattningssamfälligheter./Förekomst av aktiv styrelse i dikningsföretaget.  Andel av företagen i procent

12. Belonging of the holding to a commonality drainage./ Occurrence of an active
management in the commonality drainage. Percent of holdings

 

Ingår någon del av den 

brukade åkermarken i ett eller flera diknings-företag/markavvattningssamfälligheter?

Om ja, har företaget

någon aktiv styrelse

 

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

48 (± 13)

43 (± 14)

..

100

41 (± 17)

26 (± 15)

33 (± 17)

100

Uppsala

56 (± 8)

32 (± 9)

12 (± 7)

100

42 (± 15)

21 (± 12)

37 (± 20)

100

Södermanlands

44 (± 10)

48 (± 11)

..

100

49 (± 18)

32 (± 17)

..

100

Östergötlands

42 (± 8)

52 (± 8)

6 (± 2)

100

24 (± 7)

45 (± 15)

31 (± 19)

100

Jönköpings

16 (± 5)

78 (± 6)

..

100

22 (± 9)

..

..

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

22 (± 9)

64 (± 12)

14 (± 9)

100

17 (± 9)

..

..

100

Kalmar

40 (± 9)

52 (± 10)

..

100

45 (± 20)

35 (± 16)

..

100

Gotlands

59 (± 13)

34 (± 13)

7 (± 5)

100

48 (± 10)

32 (± 8)

20 (± 10)

100

Blekinge

35 (± 15)

46 (± 20)

..

100

22 (± 10)

..

..

100

Skåne

45 (± 5)

43 (± 6)

12 (± 4)

100

34 (± 9)

31 (± 8)

35 (± 11)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25 (± 7)

67 (± 8)

8 (± 5)

100

43 (± 28)

45 (± 27)

12 (± 7)

100

Västra Götalands

28 (± 3)

60 (± 4)

12 (± 3)

100

36 (± 8)

22 (± 6)

42 (± 9)

100

Värmlands

13 (± 3)

80 (± 6)

..

100

29 (± 14)

40 (± 15)

31 (± 15)

100

Örebro

36 (± 8)

56 (± 9)

..

100

66 (± 25)

12 (± 6)

..

100

Västmanlands

46 (± 8)

40 (± 9)

14 (± 9)

100

25 (± 10)

29 (± 17)

46 (± 24)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21 (± 10)

71 (± 11)

..

100

..

54 (± 30)

22 (± 12)

100

Gävleborgs

25 (± 11)

68 (± 12)

..

100

..

51 (± 27)

..

100

Västernorrlands

..

87 (± 11)

..

100

..

15 (± 10)

84 (± 10)

100

Jämtlands

..

91 (± 7)

..

100

-

77 (± 2)

23 (± 2)

100

Västerbottens

5 (± 2)

86 (± 7)

..

100

..

..

71 (± 27)

100

Norrbottens

..

75 (± 24)

..

100

..

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49 (± 7)

40 (± 7)

11 (± 5)

100

45 (± 14)

22 (± 9)

33 (± 15)

100

Götalands mellanbygder

53 (± 7)

41 (± 7)

6 (± 3)

100

53 (± 8)

26 (± 6)

21 (± 7)

100

Götalands norra slättbygder

47 (± 5)

43 (± 5)

10 (± 3)

100

40 (± 8)

27 (± 7)

33 (± 10)

100

Svealands

slättbygder

49 (± 5)

41 (± 5)

10 (± 3)

100

45 (± 8)

24 (± 6)

31 (± 9)

100

Götalands

skogsbygder

20 (± 3)

68 (± 4)

12 (± 3)

100

21 (± 5)

39 (± 12)

40 (± 12)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

18 (± 4)

74 (± 5)

8 (± 4)

100

22 (± 13)

52 (± 17)

26 (± 12)

100

Nedre Norrland

9 (± 4)

83 (± 7)

8 (± 5)

100

..

45 (± 11)

49 (± 11)

100

Övre Norrland

..

85 (± 8)

7 (± 4)

100

..

40 (± 25)

59 (± 25)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

13 (± 4)

74 (± 6)

13 (± 4)

100

13 (± 9)

28 (± 15)

59 (± 16)

100

5,1–10,0 ha

14 (± 4)

76 (± 5)

10 (± 3)

100

19 (± 10)

43 (± 12)

38 (± 12)

100

10,1–20,0 ha

27 (± 4)

62 (± 4)

11 (± 3)

100

35 (± 8)

34 (± 9)

31 (± 9)

100

20,1–30,0 ha

36 (± 5)

56 (± 5)

8 (± 3)

100

46 (± 9)

30 (± 8)

24 (± 8)

100

30,1–50,0 ha

43 (± 3)

48 (± 3)

9 (± 2)

100

42 (± 6)

34 (± 6)

24 (± 5)

100

50,1–100,0 ha

54 (± 3)

38 (± 3)

8 (± 2)

100

41 (± 4)

36 (± 4)

23 (± 4)

100

100,1< ha

67 (± 2)

26 (± 2)

7 (± 1)

100

45 (± 7)

28 (± 4)

27 (± 10)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

47 (± 3)

45 (± 3)

8 (± 1)

100

43 (± 4)

34 (± 5)

23 (± 5)

100

Husdjur

32 (± 3)

60 (± 3)

8 (± 2)

100

33 (± 6)

38 (± 8)

29 (± 7)

100

Blandat jordbruk

51 (± 5)

41 (± 5)

8 (± 3)

100

39 (± 8)

30 (± 7)

31 (± 10)

100

Småbruk

15 (± 3)

73 (± 4)

12 (± 3)

100

20 (± 7)

30 (± 9)

50 (± 9)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

61 (± 3)

32 (± 3)

7 (± 2)

100

49 (± 5)

31 (± 4)

20 (± 5)

100

Grönfoder, vall

24 (± 2)

66 (± 2)

10 (± 2)

100

26 (± 4)

35 (± 6)

39 (± 6)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

44 (± 14)

46 (± 16)

..

100

45 (± 24)

..

..

100

Övrigt

21 (± 5)

69 (± 6)

10 (± 4)

100

23 (± 9)

27 (± 14)

50 (± 15)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

31 (± 2)

59 (± 2)

10 (± 1)

100

31 (± 3)

33 (± 4)

36 (± 4)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För frågan om  ingående i dikningsföretag var bortfallet 5 %. För frågan om styrelse, 44 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.