Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Tidpunkt för senaste underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

4. Most recent maintenance cleaning to any part of the open ditches. Percent of holdings

–5 år sedan

6–10 år sedan

11–25 år sedan

26–50 år sedan

51 år –

sedan

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44 (± 13)

18 (± 9)

8 (± 4)

..

..

23 (± 12)

100

Uppsala

36 (± 8)

22 (± 7)

19 (± 7)

..

..

19 (± 8)

100

Södermanlands

59 (± 11)

14 (± 7)

..

..

..

14 (± 9)

100

Östergötlands

53 (± 9)

16 (± 6)

13 (± 6)

..

..

10 (± 6)

100

Jönköpings

46 (± 11)

21 (± 11)

..

..

-

15 (± 10)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

43 (± 18)

..

..

..

..

..

100

Kalmar

46 (± 11)

14 (± 7)

17 (± 9)

..

..

17 (± 10)

100

Gotlands

42 (± 16)

15 (± 6)

12 (± 6)

..

..

27 (± 16)

100

Blekinge

49 (± 24)

..

..

-

..

-

100

Skåne

47 (± 7)

17 (± 5)

9 (± 4)

..

-

22 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

49 (± 11)

13 (± 6)

19 (± 10)

..

-

15 (± 9)

100

Västra Götalands

45 (± 5)

25 (± 4)

10 (± 3)

3 (± 2)

..

16 (± 4)

100

Värmlands

35 (± 10)

23 (± 9)

12 (± 7)

..

-

24 (± 10)

100

Örebro

51 (± 11)

16 (± 8)

14 (± 8)

..

..

14 (± 9)

100

Västmanlands

42 (± 8)

21 (± 7)

17 (± 6)

3 (± 2)

-

17 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

43 (± 14)

17 (± 9)

20 (± 12)

..

..

17 (± 11)

100

Gävleborgs

44 (± 12)

..

28 (± 12)

..

-

17 (± 10)

100

Västernorrlands

22 (± 13)

23 (± 13)

..

..

..

41 (± 16)

100

Jämtlands

34 (± 20)

28 (± 19)

..

..

-

29 (± 18)

100

Västerbottens

39 (± 11)

19 (± 9)

..

..

..

32 (± 12)

100

Norrbottens

..

13 (± 7)

..

..

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53 (± 9)

17 (± 6)

14 (± 7)

..

-

14 (± 7)

100

Götalands mellanbygder

49 (± 8)

17 (± 4)

12 (± 4)

..

..

17 (± 7)

100

Götalands norra slättbygder

47 (± 6)

21 (± 5)

12 (± 4)

4 (± 2)

..

14 (± 5)

100

Svealands slättbygder

45 (± 5)

20 (± 4)

13 (± 3)

4 (± 2)

..

17 (± 4)

100

Götalands skogsbygder

45 (± 5)

20 (± 4)

12 (± 3)

4 (± 2)

..

19 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

43 (± 7)

19 (± 5)

17 (± 6)

..

..

17 (± 6)

100

Nedre Norrland

27 (± 8)

21 (± 8)

17 (± 7)

..

..

33 (± 9)

100

Övre Norrland

37 (± 11)

15 (± 6)

..

..

..

30 (± 11)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

31 (± 7)

19 (± 6)

13 (± 5)

..

..

31 (± 7)

100

5,1–10,0 ha

39 (± 7)

18 (± 5)

13 (± 5)

5 (± 3)

..

23 (± 6)

100

10,1–20,0 ha

38 (± 4)

21 (± 4)

18 (± 4)

4 (± 2)

..

19 (± 4)

100

20,1–30,0 ha

49 (± 6)

25 (± 5)

14 (± 5)

..

..

9 (± 3)

100

30,1–50,0 ha

48 (± 4)

20 (± 3)

15 (± 3)

4 (± 1)

..

13 (± 3)

100

50,1–100,0 ha

57 (± 3)

19 (± 2)

11 (± 2)

2 (± 1)

..

11 (± 3)

100

100,1< ha

62 (± 4)

16 (± 3)

8 (± 1)

1 (± 0)

..

13 (± 5)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

49 (± 3)

21 (± 2)

12 (± 2)

4 (± 1)

..

13 (± 2)

100

Husdjur

52 (± 4)

18 (± 3)

12 (± 3)

3 (± 1)

..

14 (± 3)

100

Blandat jordbruk

50 (± 6)

19 (± 5)

11 (± 3)

3 (± 2)

..

17 (± 5)

100

Småbruk

33 (± 5)

19 (± 4)

15 (± 4)

4 (± 2)

..

28 (± 5)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

56 (± 3)

19 (± 2)

14 (± 3)

2 (± 1)

..

9 (± 2)

100

Grönfoder, vall

41 (± 3)

20 (± 2)

13 (± 2)

4 (± 1)

1 (± 1)

21 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

57 (± 14)

24 (± 12)

..

..

-

..

100

Övrigt

37 (± 7)

17 (± 6)

14 (± 5)

..

..

26 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

44 (± 2)

19 (± 2)

13 (± 2)

4 (± 1)

1 (± 0)

19 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes.  När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 15 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.