Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Behov av underhållsrensning av de öppna dikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

5. Need for maintenance cleaning to any part of the open ditches in the next few years.
Percent of holdings

Ja

Nej

Vet ej

Summa

procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

68 (± 12)

19 (± 11)

13 (± 8)

100

Uppsala

63 (± 9)

24 (± 8)

13 (± 7)

100

Södermanlands

69 (± 11)

15 (± 8)

16 (± 9)

100

Östergötlands

62 (± 9)

29 (± 9)

9 (± 6)

100

Jönköpings

58 (± 12)

23 (± 11)

19 (± 11)

100

 

 

 

 

 

Kronobergs

67 (± 18)

28 (± 18)

..

100

Kalmar

61 (± 11)

28 (± 11)

..

100

Gotlands

49 (± 7)

24 (± 16)

27 (± 16)

100

Blekinge

78 (± 19)

..

-

100

Skåne

44 (± 6)

35 (± 7)

21 (± 6)

100

 

 

 

 

 

Hallands

53 (± 11)

31 (± 11)

16 (± 9)

100

Västra Götalands

61 (± 5)

27 (± 4)

12 (± 3)

100

Värmlands

65 (± 11)

17 (± 9)

18 (± 9)

100

Örebro

68 (± 11)

24 (± 11)

..

100

Västmanlands

52 (± 9)

28 (± 10)

20 (± 7)

100

 

 

 

 

 

Dalarnas

53 (± 14)

26 (± 13)

21 (± 13)

100

Gävleborgs

71 (± 12)

26 (± 12)

..

100

Västernorrlands

48 (± 15)

32 (± 15)

20 (± 14)

100

Jämtlands

45 (± 18)

35 (± 19)

..

100

Västerbottens

61 (± 12)

22 (± 11)

17 (± 10)

100

Norrbottens

54 (± 24)

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49 (± 9)

40 (± 9)

11 (± 6)

100

Götalands mellanbygder

51 (± 7)

31 (± 8)

18 (± 7)

100

Götalands norra slättbygder

55 (± 6)

34 (± 6)

11 (± 4)

100

Svealands slättbygder

64 (± 5)

22 (± 4)

14 (± 3)

100

Götalands skogsbygder

59 (± 5)

26 (± 4)

15 (± 3)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

69 (± 7)

20 (± 6)

11 (± 5)

100

Nedre Norrland

52 (± 9)

31 (± 9)

17 (± 8)

100

Övre Norrland

56 (± 11)

21 (± 9)

23 (± 10)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

–5,0 ha

41 (± 7)

37 (± 7)

22 (± 6)

100

5,1–10,0 ha

56 (± 7)

28 (± 6)

16 (± 5)

100

10,1–20,0 ha

55 (± 5)

30 (± 4)

15 (± 3)

100

20,1–30,0 ha

62 (± 6)

26 (± 6)

12 (± 4)

100

30,1–50,0 ha

67 (± 3)

23 (± 3)

10 (± 2)

100

50,1–100,0 ha

74 (± 3)

17 (± 2)

9 (± 3)

100

100,1< ha

74 (± 4)

16 (± 3)

10 (± 4)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

Växtodling

60 (± 3)

28 (± 3)

12 (± 0)

100

Husdjur

68 (± 4)

21 (± 4)

11 (± 0)

100

Blandat jordbruk

69 (± 5)

18 (± 4)

13 (± 0)

100

Småbruk

48 (± 5)

32 (± 5)

20 (± 0)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

Spannmål

67 (± 3)

25 (± 3)

8 (± 2)

100

Grönfoder, vall

58 (± 3)

26 (± 3)

16 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

56 (± 13)

26 (± 11)

18 (± 10)

100

Övrigt

51 (± 8)

34 (± 7)

15 (± 6)

100

 

 

 

 

 

Riket

58 (± 2)

27 (± 2)

15 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes.  När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 15 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.