Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Planerad nästa underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

6. When is the next maintenance work to any of part the open ditches scheduled? Percent of holdings

–5 år

6–10 år

11 år –

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

43 (± 13)

7 (± 4)

..

49 (± 13)

100

Uppsala

40 (± 8)

11 (± 5)

..

46 (± 9)

100

Södermanlands

54 (± 11)

13 (± 7)

..

33 (± 11)

100

Östergötlands

53 (± 9)

12 (± 6)

..

30 (± 9)

100

Jönköpings

43 (± 11)

..

..

38 (± 12)

100

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

48 (± 18)

..

..

38 (± 17)

100

Kalmar

54 (± 12)

7 (± 4)

..

38 (± 12)

100

Gotlands

37 (± 6)

..

..

48 (± 16)

100

Blekinge

73 (± 24)

..

-

..

100

Skåne

40 (± 6)

7 (± 2)

..

51 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

Hallands

43 (± 10)

13 (± 8)

..

39 (± 11)

100

Västra Götalands

45 (± 5)

12 (± 3)

2 (± 1)

41 (± 5)

100

Värmlands

47 (± 11)

..

..

43 (± 11)

100

Örebro

56 (± 11)

..

..

40 (± 11)

100

Västmanlands

42 (± 7)

10 (± 5)

2 (± 2)

46 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

31 (± 13)

..

..

60 (± 13)

100

Gävleborgs

56 (± 13)

17 (± 11)

..

26 (± 10)

100

Västernorrlands

34 (± 15)

..

..

59 (± 15)

100

Jämtlands

38 (± 20)

..

..

44 (± 20)

100

Västerbottens

42 (± 11)

..

..

52 (± 12)

100

Norrbottens

..

..

..

58 (± 25)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50 (± 9)

10 (± 4)

..

40 (± 9)

100

Götalands mellanbygder

46 (± 7)

8 (± 3)

..

43 (± 8)

100

Götalands norra slättbygder

43 (± 5)

13 (± 4)

..

41 (± 6)

100

Svealands slättbygder

45 (± 5)

10 (± 2)

1 (± 1)

44 (± 5)

100

Götalands skogsbygder

45 (± 4)

10 (± 3)

4 (± 2)

41 (± 5)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

50 (± 7)

11 (± 5)

..

38 (± 7)

100

Nedre Norrland

42 (± 9)

9 (± 6)

..

46 (± 9)

100

Övre Norrland

39 (± 10)

3 (± 2)

..

56 (± 11)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

–5,0 ha

33 (± 7)

10 (± 4)

..

53 (± 8)

100

5,1–10,0 ha

38 (± 7)

7 (± 4)

4 (± 3)

51 (± 7)

100

10,1–20,0 ha

39 (± 4)

10 (± 3)

2 (± 1)

49 (± 5)

100

20,1–30,0 ha

49 (± 6)

11 (± 4)

..

39 (± 6)

100

30,1–50,0 ha

50 (± 4)

12 (± 2)

2 (± 1)

36 (± 3)

100

50,1–100,0 ha

60 (± 3)

10 (± 2)

2 (± 1)

28 (± 3)

100

100,1< ha

63 (± 4)

9 (± 1)

1 (± 0)

27 (± 5)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Växtodling

48 (± 3)

13 (± 2)

2 (± 1)

37 (± 3)

100

Husdjur

56 (± 4)

7 (± 2)

..

34 (± 4)

100

Blandat jordbruk

54 (± 6)

9 (± 3)

2 (± 1)

35 (± 6)

100

Småbruk

32 (± 5)

10 (± 3)

4 (± 2)

54 (± 5)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

Spannmål

54 (± 3)

14 (± 2)

2 (± 1)

30 (± 3)

100

Grönfoder, vall

44 (± 3)

9 (± 2)

3 (± 1)

44 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

48 (± 14)

8 (± 5)

-

44 (± 14)

100

Övrigt

34 (± 7)

9 (± 4)

..

54 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Riket

44 (± 2)

10 (± 1)

3 (± 1)

43 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 15 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.