Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Längd kulverterade utloppsdiken på den brukade åkermarken (avser endast diken som har betydelse för dränering av brukad mark). Andel av företagen i procent

7. Length of culvert ditches on the arable land (ditches with impact on the drainage of the arable land). Percent of holdings

–100 m

101–

1 000 m

1 001–

2 000 m

2 001 m –

Vet ej

Har inga

kulverterade utloppsdiken

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16 (± 9)

28 (± 11)

3 (± 2)

2 (± 1)

12 (± 7)

39 (± 12)

100

Uppsala

..

30 (± 8)

9 (± 5)

..

14 (± 6)

37 (± 9)

100

Södermanlands

18 (± 9)

23 (± 8)

6 (± 3)

4 (± 1)

15 (± 7)

34 (± 11)

100

Östergötlands

12 (± 5)

32 (± 8)

5 (± 2)

4 (± 1)

11 (± 4)

36 (± 8)

100

Jönköpings

16 (± 7)

17 (± 7)

..

-

10 (± 6)

57 (± 10)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 (± 6)

6 (± 4)

..

..

..

71 (± 10)

100

Kalmar

13 (± 6)

18 (± 6)

4 (± 2)

3 (± 2)

13 (± 6)

49 (± 10)

100

Gotlands

..

15 (± 6)

2 (± 2)

..

21 (± 7)

45 (± 16)

100

Blekinge

..

20 (± 7)

..

..

..

57 (± 15)

100

Skåne

8 (± 3)

24 (± 4)

4 (± 1)

2 (± 1)

19 (± 5)

43 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13 (± 7)

28 (± 8)

3 (± 2)

2 (± 2)

19 (± 8)

35 (± 10)

100

Västra Götalands

12 (± 3)

26 (± 3)

3 (± 1)

1 (± 0)

16 (± 3)

42 (± 4)

100

Värmlands

18 (± 9)

14 (± 5)

2 (± 1)

..

15 (± 8)

50 (± 11)

100

Örebro

11 (± 7)

26 (± 7)

3 (± 1)

2 (± 1)

15 (± 7)

43 (± 10)

100

Västmanlands

13 (± 6)

26 (± 6)

5 (± 2)

4 (± 1)

15 (± 5)

37 (± 9)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 (± 7)

21 (± 10)

..

..

..

55 (± 13)

100

Gävleborgs

15 (± 10)

18 (± 8)

..

..

17 (± 9)

47 (± 13)

100

Västernorrlands

..

..

..

..

23 (± 14)

47 (± 16)

100

Jämtlands

..

7 (± 4)

..

..

..

80 (± 9)

100

Västerbottens

8 (± 4)

15 (± 8)

..

..

18 (± 9)

57 (± 11)

100

Norrbottens

10 (± 6)

8 (± 5)

..

..

..

74 (± 8)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 (± 4)

28 (± 6)

5 (± 1)

4 (± 1)

19 (± 6)

36 (± 7)

100

Götalands mellanbygder

10 (± 5)

24 (± 5)

4 (± 1)

2 (± 1)

15 (± 4)

45 (± 7)

100

Götalands norra slättbygder

11 (± 3)

30 (± 4)

5 (± 1)

3 (± 1)

15 (± 4)

36 (± 5)

100

Svealands slättbygder

13 (± 3)

28 (± 4)

6 (± 2)

3 (± 1)

15 (± 3)

35 (± 5)

100

Götalands skogsbygder

14 (± 3)

18 (± 3)

2 (± 1)

1 (± 1)

15 (± 3)

50 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

14 (± 5)

20 (± 5)

1 (± 1)

1 (± 0)

11 (± 4)

53 (± 7)

100

Nedre Norrland

9 (± 5)

13 (± 6)

..

..

18 (± 7)

58 (± 8)

100

Övre Norrland

9 (± 4)

11 (± 5)

..

..

15 (± 6)

63 (± 8)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

10 (± 4)

8 (± 4)

-

-

12 (± 4)

70 (± 6)

100

5,1–10,0 ha

11 (± 4)

16 (± 4)

..

..

16 (± 4)

56 (± 6)

100

10,1–20,0 ha

14 (± 3)

23 (± 4)

2 (± 1)

..

15 (± 3)

46 (± 4)

100

20,1–30,0 ha

16 (± 4)

26 (± 5)

..

..

16 (± 4)

39 (± 5)

100

30,1–50,0 ha

12 (± 2)

33 (± 3)

3 (± 1)

..

15 (± 2)

34 (± 3)

100

50,1–100,0 ha

13 (± 2)

32 (± 3)

8 (± 1)

3 (± 1)

17 (± 2)

27 (± 3)

100

100,1< ha

7 (± 1)

29 (± 2)

12 (± 1)

10 (± 1)

17 (± 2)

25 (± 4)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

11 (± 2)

30 (± 2)

6 (± 1)

3 (± 1)

16 (± 2)

34 (± 3)

100

Husdjur

14 (± 3)

23 (± 3)

3 (± 1)

2 (± 0)

14 (± 2)

44 (± 4)

100

Blandat jordbruk

12 (± 3)

27 (± 4)

6 (± 2)

4 (± 1)

15 (± 4)

36 (± 6)

100

Småbruk

11 (± 3)

14 (± 3)

..

..

15 (± 3)

60 (± 4)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

11 (± 2)

31 (± 2)

8 (± 1)

5 (± 1)

14 (± 2)

31 (± 3)

100

Grönfoder, vall

12 (± 2)

19 (± 2)

2 (± 0)

1 (± 0)

16 (± 2)

50 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

..

38 (± 15)

7 (± 4)

..

..

29 (± 14)

100

Övrigt

11 (± 4)

18 (± 5)

2 (± 1)

..

12 (± 4)

56 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

12 (± 1)

22 (± 1)

3 (± 0)

2 (± 0)

15 (± 1)

46 (± 2)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 5 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.