Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Behov av underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

9. Need for maintenance to any part of the culvert ditches the next few years. Percent of holdings

 

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

36 (± 17)

34 (± 18)

30 (± 17)

100

Uppsala

22 (± 10)

47 (± 13)

31 (± 12)

100

Södermanlands

33 (± 9)

38 (± 14)

29 (± 12)

100

Östergötlands

27 (± 8)

50 (± 10)

23 (± 7)

100

Jönköpings

26 (± 13)

43 (± 15)

31 (± 14)

100

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

40 (± 25)

..

100

Kalmar

23 (± 14)

46 (± 16)

31 (± 15)

100

Gotlands

13 (± 5)

50 (± 9)

37 (± 9)

100

Blekinge

..

..

..

100

Skåne

22 (± 6)

36 (± 7)

42 (± 8)

100

 

 

 

 

 

Hallands

24 (± 10)

41 (± 12)

35 (± 12)

100

Västra Götalands

21 (± 4)

37 (± 6)

42 (± 6)

100

Värmlands

23 (± 12)

44 (± 15)

33 (± 13)

100

Örebro

..

36 (± 19)

39 (± 21)

100

Västmanlands

19 (± 7)

46 (± 12)

35 (± 10)

100

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 (± 7)

28 (± 9)

58 (± 9)

100

Gävleborgs

21 (± 8)

46 (± 20)

33 (± 20)

100

Västernorrlands

..

33 (± 21)

46 (± 23)

100

Jämtlands

21 (± 12)

..

66 (± 10)

100

Västerbottens

..

31 (± 18)

52 (± 21)

100

Norrbottens

..

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23 (± 8)

41 (± 9)

36 (± 9)

100

Götalands mellanbygder

22 (± 7)

44 (± 8)

34 (± 8)

100

Götalands norra slättbygder

22 (± 5)

40 (± 7)

38 (± 7)

100

Svealands slättbygder

26 (± 5)

42 (± 7)

32 (± 6)

100

Götalands skogsbygder

23 (± 5)

39 (± 6)

38 (± 6)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

27 (± 9)

36 (± 10)

37 (± 11)

100

Nedre Norrland

18 (± 8)

33 (± 12)

49 (± 12)

100

Övre Norrland

15 (± 10)

34 (± 18)

51 (± 20)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

–5,0 ha

14 (± 7)

40 (± 9)

46 (± 10)

100

5,1–10,0 ha

19 (± 7)

40 (± 9)

41 (± 9)

100

10,1–20,0 ha

24 (± 5)

40 (± 6)

36 (± 6)

100

20,1–30,0 ha

23 (± 6)

43 (± 7)

34 (± 7)

100

30,1–50,0 ha

26 (± 3)

40 (± 4)

34 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

28 (± 3)

39 (± 3)

33 (± 4)

100

100,1< ha

35 (± 4)

31 (± 4)

35 (± 7)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

Växtodling

24 (± 3)

42 (± 3)

34 (± 3)

100

Husdjur

30 (± 4)

38 (± 5)

32 (± 4)

100

Blandat jordbruk

27 (± 5)

39 (± 6)

34 (± 6)

100

Småbruk

16 (± 5)

38 (± 7)

46 (± 7)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

Spannmål

26 (± 3)

44 (± 4)

30 (± 3)

100

Grönfoder, vall

23 (± 3)

36 (± 4)

41 (± 4)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

22 (± 12)

42 (± 20)

36 (± 19)

100

Övrigt

15 (± 7)

47 (± 12)

38 (± 11)

100

 

 

 

 

 

Riket

23 (± 2)

39 (± 3)

38 (± 3)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 29 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.