Statens Jordbruksverk                                             2                                                     JO 41 SM 1701