Statens Jordbruksverk                                             3                                                      JO 41 SM 1701