Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 41 SM 1701