Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Areal dränerad och systemtäckdikad åkermark i hektar

1. Area of drained and tile drained arable land in hectares

Brukad

åkermark

Medelfel (%)

Åkermark med tillfreds-ställande dränering

Medelfel (%)

System-täckdikad åkermark

Medelfel (%)

Åkermark som systemtäckdikats

de senaste 50 åren

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

87 372

5,9

65 272

5,8

36 270

5,0

12 926

5,8

Uppsala

165 159

3,9

127 350

3,6

70 451

3,2

26 210

3,6

Södermanlands

128 937

5,2

92 072

4,0

49 878

3,7

24 147

4,0

Östergötlands

218 237

3,2

172 873

2,9

123 414

2,9

55 264

2,9

Jönköpings

87 616

3,7

63 165

3,9

16 337

3,0

12 657

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

49 382

6,0

32 166

4,5

9 052

3,0

6 132

4,5

Kalmar

119 171

3,2

91 986

3,4

32 513

2,6

19 319

3,4

Gotlands

87 414

3,9

64 594

3,8

36 284

3,5

23 769

3,8

Blekinge

28 333

3,9

24 335

4,1

12 795

6,2

4 990

4,1

Skåne

446 248

2,7

373 786

2,6

228 561

2,7

125 329

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

107 672

3,3

88 131

3,6

47 565

3,4

23 902

3,6

Västra Götalands

470 775

2,1

375 978

2,0

300 087

2,3

175 737

2,0

Värmlands

100 967

4,3

67 426

4,1

51 226

4,4

33 368

4,1

Örebro

106 534

5,0

75 995

4,3

53 678

4,2

26 484

4,3

Västmanlands

105 038

5,2

76 219

3,9

61 734

4,1

30 047

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

59 098

4,4

43 406

4,6

13 328

4,0

9 981

4,6

Gävleborgs

65 622

3,9

49 390

4,0

21 278

3,4

14 633

4,0

Västernorrlands

46 981

5,4

33 759

5,3

8 320

4,5

7 321

5,3

Jämtlands

38 412

5,2

28 323

5,5

9 312

4,1

7 608

5,5

Västerbottens

69 704

4,2

52 180

4,1

29 544

4,1

27 875

4,1

Norrbottens

30 538

5,6

17 112

5,1

10 051

6,2

10 041

5,1

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

343 726

3,5

287 066

3,2

195 743

2,9

104 980

3,2

Götalands mellanbygder

295 014

3,9

238 852

3,6

126 203

3,2

71 610

3,6

Götalands norra slättbygder

486 849

2,8

405 729

2,5

345 118

2,5

182 820

2,5

Svealands slättbygder

620 349

2,1

459 163

1,8

299 294

1,7

141 069

1,8

Götalands skogsbygder

457 840

2,7

333 171

2,3

126 600

1,6

80 933

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

165 916

5,1

115 083

4,1

56 594

3,0

32 463

4,1

Nedre Norrland

144 378

4,2

104 050

3,6

31 742

2,4

25 445

3,6

Övre Norrland

105 137

3,7

72 406

3,3

40 384

3,3

38 420

3,3

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

30 748

8,7

25 131

8,2

6 197

4,2

4 248

8,2

5,1–10,0 ha

94 071

5,6

69 674

5,8

26 279

4,1

19 111

5,8

10,1–20,0 ha

158 007

3,6

114 421

3,3

43 148

2,7

31 996

3,3

20,1–30,0 ha

139 741

6,5

104 027

5,6

45 974

4,2

27 836

5,6

30,1–50,0 ha

264 990

2,8

198 592

2,5

96 950

1,9

60 510

2,5

50,1–100,0 ha

451 396

3,0

344 351

2,5

180 514

1,9

106 426

2,5

100,1< ha

1 480 255

1,0

1 159 324

0,9

822 618

1,1

427 612

0,9

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 239 785

1,7

984 583

1,5

702 563

1,5

370 791

1,5

Husdjur

904 347

2,1

671 511

1,8

311 268

1,3

185 215

1,8

Blandat jordbruk

339 889

4,0

262 285

3,3

168 402

2,7

94 091

3,3

Småbruk

113 964

5,6

83 238

5,0

30 693

3,4

23 008

5,0

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 344 271

1,6

1 084 395

1,4

820 095

1,3

419 584

1,4

Grönfoder, vall

1 118 487

1,7

815 442

1,4

331 272

1,0

212 618

1,4

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

15 114

15,2

12 800

13,4

8 345

10,3

5 632

13,4

Övrigt

141 336

6,7

102 884

5,4

61 968

4,3

39 907

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2 619 209

0,6

2 015 521

0,7

1 221 680

0,7

677 740

0,7

2013

2 640 902

0,7

2 049 477

0,5

1 281 528

0,8

757 930

0,5


Anm: Osäkerheten redovisas som medelfel. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För brukad åkermark var det ca 2 %, åkermark med tillfredsställande dränering ca 4 %. Systemtäckdikad åkermark 13 % och åkermark som systemtäckdikats de senaste 50 åren, 17 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget.  I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.