Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Planerat nästa underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

10. Next scheduled maintenance work to any part of the culvert ditches. Percent of holdings

–5 år

6–10 år

11 år –

Vet ej

Summa

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

18 (± 8)

14 (± 7)

..

67 (± 10)

100

Uppsala

22 (± 6)

9 (± 4)

..

68 (± 7)

100

Södermanlands

16 (± 6)

10 (± 5)

..

72 (± 7)

100

Östergötlands

15 (± 4)

9 (± 3)

4 (± 2)

71 (± 5)

100

Jönköpings

14 (± 7)

..

..

84 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

16 (± 11)

..

..

69 (± 14)

100

Kalmar

14 (± 5)

11 (± 5)

..

71 (± 7)

100

Gotlands

17 (± 8)

10 (± 6)

..

72 (± 9)

100

Blekinge

18 (± 9)

..

..

73 (± 10)

100

Skåne

24 (± 3)

8 (± 2)

2 (± 1)

67 (± 4)

100

 

 

 

 

 

 

Hallands

35 (± 7)

..

..

60 (± 7)

100

Västra Götalands

16 (± 3)

9 (± 2)

4 (± 2)

71 (± 4)

100

Värmlands

31 (± 9)

8 (± 5)

..

58 (± 10)

100

Örebro

17 (± 7)

..

..

76 (± 8)

100

Västmanlands

20 (± 7)

8 (± 5)

..

70 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

23 (± 11)

..

..

72 (± 12)

100

Gävleborgs

14 (± 8)

..

..

77 (± 10)

100

Västernorrlands

..

..

..

91 (± 9)

100

Jämtlands

..

..

..

87 (± 13)

100

Västerbottens

41 (± 13)

..

..

49 (± 13)

100

Norrbottens

..

..

..

51 (± 19)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29 (± 4)

6 (± 2)

2 (± 1)

63 (± 4)

100

Götalands mellanbygder

16 (± 3)

8 (± 2)

..

75 (± 4)

100

Götalands norra slättbygder

14 (± 3)

10 (± 2)

6 (± 2)

70 (± 4)

100

Svealands slättbygder

21 (± 3)

9 (± 2)

2 (± 1)

68 (± 4)

100

Götalands skogsbygder

19 (± 3)

9 (± 2)

2 (± 1)

70 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

22 (± 6)

..

..

72 (± 7)

100

Nedre Norrland

12 (± 6)

..

..

83 (± 7)

100

Övre Norrland

28 (± 9)

12 (± 7)

..

53 (± 11)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

–5,0 ha

..

..

..

87 (± 8)

100

5,1–10,0 ha

14 (± 7)

..

..

78 (± 8)

100

10,1–20,0 ha

15 (± 5)

6 (± 3)

5 (± 3)

74 (± 6)

100

20,1–30,0 ha

22 (± 7)

6 (± 4)

..

70 (± 8)

100

30,1–50,0 ha

21 (± 4)

9 (± 3)

3 (± 2)

66 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

24 (± 4)

13 (± 3)

3 (± 1)

61 (± 4)

100

100,1< ha

32 (± 2)

9 (± 1)

3 (± 1)

56 (± 2)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Växtodling

19 (± 2)

10 (± 2)

4 (± 1)

67 (± 2)

100

Husdjur

24 (± 3)

7 (± 2)

2 (± 1)

68 (± 3)

100

Blandat jordbruk

24 (± 4)

12 (± 3)

4 (± 2)

59 (± 5)

100

Småbruk

12 (± 5)

..

..

82 (± 6)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

Spannmål

21 (± 2)

12 (± 2)

2 (± 1)

65 (± 2)

100

Grönfoder, vall

19 (± 2)

7 (± 1)

3 (± 1)

71 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

20 (± 12)

..

..

59 (± 15)

100

Övrigt

13 (± 5)

5 (± 3)

..

82 (± 5)

100

 

 

 

 

 

 

2016

19 (± 1)

8 (± 1)

3 (± 1)

70 (± 2)

100

2013

17 (± 1)

5 (± 1)

3 (± 0)

75 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 8 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.