Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Förekomst av åkermark som är invallad och/eller beroende av pumpning för sin dränering på någon del av den brukade marken?  Andel av företagen i procent

11. Occurrence of arable land that is embanked and/or dependent on pumping for its
drainage on the arable land employed by the holding. Percent of holdings

 

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

91 (± 5)

7 (± 5)

100

Uppsala

4 (± 2)

95 (± 3)

..

100

Södermanlands

10 (± 5)

84 (± 5)

5 (± 3)

100

Östergötlands

10 (± 3)

88 (± 4)

..

100

Jönköpings

..

96 (± 3)

..

100

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

92 (± 6)

..

100

Kalmar

..

91 (± 4)

7 (± 3)

100

Gotlands

..

84 (± 6)

11 (± 5)

100

Blekinge

9 (± 6)

85 (± 7)

..

100

Skåne

3 (± 1)

95 (± 2)

2 (± 1)

100

 

 

 

 

 

Hallands

..

93 (± 3)

5 (± 3)

100

Västra Götalands

2 (± 1)

94 (± 2)

3 (± 1)

100

Värmlands

..

96 (± 3)

..

100

Örebro

17 (± 6)

82 (± 6)

..

100

Västmanlands

11 (± 5)

78 (± 7)

11 (± 5)

100

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

97 (± 3)

..

100

Gävleborgs

..

97 (± 4)

..

100

Västernorrlands

..

74 (± 11)

26 (± 11)

100

Jämtlands

..

91 (± 8)

..

100

Västerbottens

..

98 (± 3)

..

100

Norrbottens

..

100 (± 1)

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 (± 1)

94 (± 2)

3 (± 1)

100

Götalands mellanbygder

6 (± 2)

87 (± 3)

7 (± 2)

100

Götalands norra slättbygder

5 (± 2)

92 (± 2)

3 (± 1)

100

Svealands slättbygder

9 (± 2)

87 (± 2)

5 (± 1)

100

Götalands skogsbygder

2 (± 1)

95 (± 2)

3 (± 1)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 (± 2)

94 (± 3)

..

100

Nedre Norrland

..

88 (± 5)

11 (± 4)

100

Övre Norrland

..

95 (± 3)

..

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

–5,0 ha

..

91 (± 5)

9 (± 5)

100

5,1–10,0 ha

..

95 (± 3)

5 (± 3)

100

10,1–20,0 ha

4 (± 2)

91 (± 3)

5 (± 2)

100

20,1–30,0 ha

..

93 (± 3)

..

100

30,1–50,0 ha

5 (± 2)

93 (± 2)

3 (± 1)

100

50,1–100,0 ha

7 (± 2)

91 (± 2)

2 (± 1)

100

100,1< ha

12 (± 1)

87 (± 2)

1 (± 1)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

Växtodling

6 (± 1)

92 (± 1)

2 (± 1)

100

Husdjur

4 (± 1)

93 (± 1)

3 (± 1)

100

Blandat jordbruk

6 (± 2)

92 (± 2)

..

100

Småbruk

..

90 (± 4)

8 (± 3)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

Spannmål

8 (± 1)

90 (± 1)

2 (± 1)

100

Grönfoder, vall

3 (± 1)

92 (± 1)

5 (± 1)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

..

91 (± 8)

..

100

Övrigt

..

94 (± 3)

4 (± 2)

100

 

 

 

 

 

2016

4 (± 1)

92 (± 1)

4 (± 1)

100

2013

4 (± 0)

91 (± 1)

6 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 1,7 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.