Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Fastighetens tillhörande till ett eller flera dikningsföretag/markavvattningssamfälligheter./Förekomst av aktiv styrelse i dikningsföretaget. Andel av företagen i procent

12. Belonging of the holding to a commonality drainage./Occurrence of an active
management in the commonality drainage. Percent of holdings

 

Ingår någon del av den 

brukade åkermarken i ett eller flera diknings-företag/markavvattningssamfälligheter?

Om ja, har företaget

någon aktiv styrelse

 

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

41 (± 9)

44 (± 9)

15 (± 7)

100

35 (± 11)

41 (± 11)

24 (± 10)

100

Uppsala

60 (± 6)

32 (± 6)

8 (± 4)

100

58 (± 7)

21 (± 6)

22 (± 6)

100

Södermanlands

45 (± 7)

47 (± 7)

9 (± 4)

100

63 (± 9)

25 (± 8)

12 (± 6)

100

Östergötlands

45 (± 5)

45 (± 5)

10 (± 3)

100

43 (± 6)

41 (± 6)

16 (± 5)

100

Jönköpings

15 (± 6)

76 (± 7)

9 (± 5)

100

..

43 (± 14)

23 (± 12)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25 (± 9)

70 (± 10)

..

100

34 (± 16)

62 (± 17)

..

100

Kalmar

45 (± 7)

46 (± 7)

8 (± 4)

100

32 (± 8)

45 (± 8)

22 (± 7)

100

Gotlands

47 (± 8)

26 (± 7)

27 (± 7)

100

50 (± 9)

8 (± 5)

42 (± 9)

100

Blekinge

35 (± 10)

45 (± 10)

20 (± 8)

100

41 (± 12)

21 (± 10)

38 (± 12)

100

Skåne

45 (± 3)

48 (± 3)

7 (± 2)

100

41 (± 4)

40 (± 4)

18 (± 3)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25 (± 6)

65 (± 6)

10 (± 4)

100

61 (± 10)

21 (± 8)

17 (± 7)

100

Västra Götalands

34 (± 3)

59 (± 4)

8 (± 2)

100

40 (± 5)

39 (± 5)

20 (± 4)

100

Värmlands

17 (± 6)

78 (± 7)

..

100

16 (± 9)

46 (± 12)

..

100

Örebro

46 (± 8)

51 (± 8)

..

100

60 (± 10)

23 (± 8)

..

100

Västmanlands

47 (± 9)

32 (± 8)

21 (± 7)

100

36 (± 9)

19 (± 7)

45 (± 9)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 (± 7)

81 (± 8)

..

100

7 (± 10)

76 (± 16)

..

100

Gävleborgs

17 (± 8)

77 (± 9)

..

100

..

55 (± 17)

..

100

Västernorrlands

..

94 (± 6)

..

100

0 (± 0)

35 (± 35)

..

100

Jämtlands

..

86 (± 10)

..

100

0 (± 0)

87 (± 27)

..

100

Västerbottens

10 (± 6)

87 (± 7)

..

100

..

83 (± 20)

..

100

Norrbottens

..

92 (± 8)

..

100

..

55 (± 33)

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

43 (± 4)

47 (± 4)

10 (± 2)

100

45 (± 5)

35 (± 5)

20 (± 4)

100

Götalands mellanbygder

51 (± 4)

32 (± 4)

17 (± 3)

100

45 (± 5)

25 (± 4)

29 (± 4)

100

Götalands norra slättbygder

51 (± 4)

43 (± 4)

6 (± 2)

100

50 (± 4)

30 (± 4)

21 (± 3)

100

Svealands slättbygder

51 (± 3)

38 (± 3)

11 (± 2)

100

49 (± 4)

27 (± 3)

25 (± 3)

100

Götalands skogsbygder

24 (± 3)

68 (± 3)

8 (± 2)

100

31 (± 5)

51 (± 5)

18 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsb.

17 (± 5)

78 (± 5)

5 (± 3)

100

24 (± 9)

55 (± 10)

21 (± 9)

100

Nedre Norrland

6 (± 3)

90 (± 4)

4 (± 3)

100

..

52 (± 16)

39 (± 15)

100

Övre Norrland

7 (± 4)

86 (± 6)

7 (± 4)

100

..

76 (± 17)

20 (± 16)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

8 (± 5)

84 (± 6)

8 (± 5)

100

..

25 (± 17)

49 (± 20)

100

5,1–10,0 ha

13 (± 5)

79 (± 6)

8 (± 4)

100

..

44 (± 17)

31 (± 16)

100

10,1–20,0 ha

20 (± 4)

69 (± 5)

11 (± 3)

100

29 (± 9)

42 (± 9)

30 (± 9)

100

20,1–30,0 ha

40 (± 7)

52 (± 7)

8 (± 4)

100

37 (± 10)

32 (± 9)

31 (± 9)

100

30,1–50,0 ha

46 (± 4)

44 (± 4)

10 (± 2)

100

48 (± 5)

32 (± 5)

19 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

59 (± 4)

33 (± 3)

7 (± 2)

100

45 (± 4)

40 (± 4)

15 (± 3)

100

100,1< ha

71 (± 2)

24 (± 2)

5 (± 1)

100

54 (± 3)

33 (± 2)

12 (± 2)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

48 (± 2)

44 (± 2)

8 (± 1)

100

45 (± 3)

34 (± 3)

21 (± 2)

100

Husdjur

32 (± 2)

58 (± 3)

10 (± 2)

100

36 (± 4)

39 (± 4)

24 (± 3)

100

Blandat jordbruk

50 (± 4)

41 (± 4)

10 (± 2)

100

43 (± 5)

41 (± 5)

16 (± 4)

100

Småbruk

10 (± 4)

83 (± 5)

7 (± 3)

100

..

28 (± 12)

32 (± 12)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

62 (± 2)

32 (± 2)

6 (± 1)

100

54 (± 3)

31 (± 2)

15 (± 2)

100

Grönfoder, vall

24 (± 2)

67 (± 2)

9 (± 1)

100

32 (± 3)

40 (± 3)

27 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

46 (± 14)

43 (± 14)

..

100

40 (± 17)

37 (± 17)

..

100

Övrigt

18 (± 4)

75 (± 5)

8 (± 3)

100

34 (± 8)

35 (± 8)

31 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

32 (± 1)

59 (± 1)

8 (± 1)

100

41 (± 2)

36 (± 2)

23 (± 2)

100

2013

31 (± 1)

60 (± 1)

10 (± 1)

100

39 (± 1)

32 (± 1)

29 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För frågan om  ingående i dikningsföretag var bortfallet 1,7 %. För frågan om styrelse, 4 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.