Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Tidpunkt för senaste underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

4. Most recent maintenance cleaning to any part of the open ditches. Percent of holdings

–5 år sedan

6–10 år sedan

11–20 år sedan

21-30 år sedan

31–50 år sedan

51 år –

sedan

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35 (± 9)

8 (± 5)

9 (± 6)

7 (± 5)

17 (± 7)

..

23 (± 8)

100

Uppsala

49 (± 7)

17 (± 5)

10 (± 4)

..

8 (± 4)

..

12 (± 4)

100

Södermanlands

58 (± 7)

10 (± 5)

18 (± 6)

..

..

..

10 (± 5)

100

Östergötlands

71 (± 5)

14 (± 4)

..

6 (± 3)

..

..

7 (± 3)

100

Jönköpings

48 (± 8)

12 (± 5)

15 (± 6)

..

..

..

22 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

55 (± 11)

30 (± 10)

..

..

..

..

..

100

Kalmar

47 (± 7)

28 (± 6)

6 (± 3)

..

5 (± 3)

..

13 (± 5)

100

Gotlands

43 (± 8)

21 (± 7)

7 (± 4)

..

10 (± 5)

..

17 (± 6)

100

Blekinge

52 (± 11)

29 (± 10)

11 (± 7)

..

..

..

..

100

Skåne

56 (± 4)

23 (± 3)

14 (± 3)

2 (± 1)

2 (± 1)

..

5 (± 2)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

61 (± 8)

13 (± 5)

..

11 (± 5)

..

..

7 (± 4)

100

Västra Götalands

44 (± 4)

23 (± 3)

10 (± 2)

5 (± 2)

4 (± 1)

..

15 (± 3)

100

Värmlands

57 (± 8)

14 (± 6)

13 (± 6)

6 (± 4)

..

..

8 (± 5)

100

Örebro

58 (± 8)

23 (± 7)

7 (± 4)

..

..

..

9 (± 5)

100

Västmanlands

44 (± 9)

14 (± 6)

9 (± 5)

12 (± 6)

..

..

21 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

49 (± 11)

..

..

..

..

..

22 (± 9)

100

Gävleborgs

41 (± 10)

22 (± 9)

10 (± 6)

8 (± 6)

..

..

18 (± 8)

100

Västernorrlands

42 (± 13)

..

15 (± 10)

..

..

..

18 (± 10)

100

Jämtlands

20 (± 12)

18 (± 12)

19 (± 12)

..

..

..

..

100

Västerbottens

51 (± 10)

19 (± 8)

9 (± 6)

..

12 (± 7)

..

..

100

Norrbottens

38 (± 15)

42 (± 15)

..

..

..

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62 (± 5)

20 (± 4)

5 (± 2)

2 (± 1)

3 (± 2)

..

8 (± 3)

100

Götalands mellanbygder

48 (± 4)

23 (± 4)

13 (± 3)

..

4 (± 2)

..

11 (± 3)

100

Götalands norra slättbygder

58 (± 4)

16 (± 3)

8 (± 2)

5 (± 2)

2 (± 1)

..

12 (± 3)

100

Svealands slättbygder

50 (± 3)

13 (± 2)

11 (± 2)

5 (± 2)

6 (± 2)

..

14 (± 2)

100

Götalands skogsbygder

47 (± 4)

23 (± 3)

10 (± 2)

5 (± 2)

3 (± 1)

..

12 (± 2)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

57 (± 6)

19 (± 5)

8 (± 3)

5 (± 3)

3 (± 2)

..

9 (± 4)

100

Nedre Norrland

35 (± 7)

12 (± 5)

16 (± 6)

7 (± 4)

9 (± 4)

..

21 (± 6)

100

Övre Norrland

43 (± 8)

25 (± 7)

6 (± 4)

9 (± 5)

7 (± 4)

..

6 (± 4)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

36 (± 10)

18 (± 8)

16 (± 7)

11 (± 6)

..

..

18 (± 8)

100

5,1–10,0 ha

36 (± 8)

22 (± 7)

9 (± 5)

..

10 (± 5)

..

19 (± 7)

100

10,1–20,0 ha

45 (± 6)

18 (± 5)

12 (± 4)

5 (± 2)

5 (± 3)

..

15 (± 4)

100

20,1–30,0 ha

51 (± 8)

23 (± 6)

9 (± 4)

6 (± 4)

..

..

9 (± 4)

100

30,1–50,0 ha

58 (± 4)

17 (± 3)

9 (± 2)

4 (± 2)

4 (± 2)

..

7 (± 2)

100

50,1–100,0 ha

65 (± 4)

17 (± 3)

8 (± 2)

4 (± 2)

1 (± 1)

..

5 (± 2)

100

100,1< ha

68 (± 2)

17 (± 2)

7 (± 1)

2 (± 1)

1 (± 0)

..

5 (± 1)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

53 (± 2)

20 (± 2)

10 (± 1)

4 (± 1)

3 (± 1)

..

10 (± 1)

100

Husdjur

56 (± 3)

19 (± 2)

6 (± 1)

2 (± 1)

5 (± 1)

..

12 (± 2)

100

Blandat jordbruk

57 (± 4)

21 (± 4)

8 (± 2)

3 (± 2)

4 (± 2)

..

6 (± 2)

100

Småbruk

35 (± 6)

17 (± 5)

15 (± 5)

9 (± 4)

5 (± 3)

..

18 (± 5)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

61 (± 2)

19 (± 2)

8 (± 1)

4 (± 1)

3 (± 1)

..

5 (± 1)

100

Grönfoder, vall

47 (± 2)

20 (± 2)

10 (± 1)

4 (± 1)

5 (± 1)

..

13 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

51 (± 16)

20 (± 13)

..

..

..

..

21 (± 13)

100

Övrigt

35 (± 6)

15 (± 5)

14 (± 5)

9 (± 4)

6 (± 3)

..

21 (± 5)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

49 (± 2)

19 (± 1)

10 (± 1)

5 (± 1)

4 (± 1)

0 (± 0)

12 (± 1)

100

2013

44 (± 1)

19 (± 1)

13 (± 1)1

 

4 (± 0)1

1 (± 0)

18 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes.  När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 1,5 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.

1Vid 2013 års undersökning var intervallen i undersökningen 11-25 år respektive 26-50 år.