Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Behov av underhållsrensning av de öppna dikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

5. Need for maintenance cleaning to any part of the open ditches in the next few years.
Percent of holdings

Ja

Nej

Vet ej

Summa

procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

71 (± 9)

22 (± 8)

..

100

Uppsala

66 (± 6)

21 (± 5)

13 (± 5)

100

Södermanlands

64 (± 7)

18 (± 6)

18 (± 6)

100

Östergötlands

66 (± 5)

31 (± 5)

3 (± 2)

100

Jönköpings

58 (± 8)

30 (± 8)

12 (± 5)

100

 

 

 

 

 

Kronobergs

78 (± 9)

19 (± 9)

..

100

Kalmar

72 (± 6)

23 (± 6)

5 (± 3)

100

Gotlands

46 (± 8)

25 (± 7)

28 (± 8)

100

Blekinge

79 (± 9)

12 (± 7)

..

100

Skåne

65 (± 4)

30 (± 4)

5 (± 2)

100

 

 

 

 

 

Hallands

54 (± 8)

33 (± 7)

12 (± 5)

100

Västra Götalands

60 (± 4)

25 (± 3)

15 (± 3)

100

Värmlands

62 (± 8)

32 (± 8)

6 (± 4)

100

Örebro

76 (± 7)

22 (± 7)

..

100

Västmanlands

51 (± 9)

31 (± 8)

18 (± 7)

100

 

 

 

 

 

Dalarnas

71 (± 10)

14 (± 8)

15 (± 8)

100

Gävleborgs

64 (± 10)

20 (± 8)

16 (± 8)

100

Västernorrlands

46 (± 13)

38 (± 13)

16 (± 10)

100

Jämtlands

70 (± 14)

..

..

100

Västerbottens

71 (± 9)

24 (± 9)

..

100

Norrbottens

68 (± 14)

..

..

100

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59 (± 5)

30 (± 4)

10 (± 3)

100

Götalands mellanbygder

61 (± 4)

25 (± 4)

14 (± 3)

100

Götalands norra slättbygder

55 (± 4)

31 (± 4)

14 (± 3)

100

Svealands slättbygder

65 (± 3)

23 (± 3)

12 (± 2)

100

Götalands skogsbygder

67 (± 3)

25 (± 3)

8 (± 2)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

72 (± 6)

22 (± 5)

6 (± 3)

100

Nedre Norrland

54 (± 7)

30 (± 7)

16 (± 6)

100

Övre Norrland

69 (± 8)

20 (± 7)

11 (± 5)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

–5,0 ha

46 (± 10)

38 (± 10)

16 (± 7)

100

5,1–10,0 ha

54 (± 8)

33 (± 8)

13 (± 6)

100

10,1–20,0 ha

59 (± 6)

24 (± 5)

17 (± 4)

100

20,1–30,0 ha

70 (± 7)

22 (± 6)

8 (± 4)

100

30,1–50,0 ha

71 (± 4)

21 (± 3)

9 (± 2)

100

50,1–100,0 ha

75 (± 3)

18 (± 3)

6 (± 2)

100

100,1< ha

81 (± 2)

15 (± 2)

4 (± 1)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

Växtodling

65 (± 2)

25 (± 2)

10 (± 1)

100

Husdjur

71 (± 3)

19 (± 2)

9 (± 2)

100

Blandat jordbruk

73 (± 4)

17 (± 3)

10 (± 3)

100

Småbruk

50 (± 7)

35 (± 7)

15 (± 5)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

Spannmål

67 (± 2)

25 (± 2)

7 (± 1)

100

Grönfoder, vall

64 (± 2)

24 (± 2)

12 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

61 (± 16)

21 (± 13)

..

100

Övrigt

52 (± 6)

33 (± 6)

14 (± 5)

100

 

 

 

 

 

2016

64 (± 2)

25 (± 1)

11 (± 1)

100

2013

61 (± 1)

25 (± 1)

15 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes.  När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 1,4 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.