Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Planerad nästa underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

6. When is the next maintenance work to any of part the open ditches scheduled? Percent of holdings

–5 år

6–10 år

11 år –

Vet ej

Summa
procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

48 (± 10)

9 (± 5)

..

39 (± 9)

100

Uppsala

53 (± 7)

17 (± 5)

..

29 (± 6)

100

Södermanlands

59 (± 7)

6 (± 4)

..

34 (± 7)

100

Östergötlands

47 (± 6)

20 (± 4)

8 (± 3)

25 (± 5)

100

Jönköpings

48 (± 8)

14 (± 6)

..

33 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

67 (± 10)

..

..

21 (± 9)

100

Kalmar

59 (± 7)

12 (± 5)

..

28 (± 6)

100

Gotlands

38 (± 8)

10 (± 5)

..

53 (± 8)

100

Blekinge

56 (± 11)

23 (± 9)

..

20 (± 9)

100

Skåne

58 (± 4)

13 (± 3)

3 (± 1)

25 (± 4)

100

 

 

 

 

 

 

Hallands

52 (± 8)

14 (± 5)

..

33 (± 7)

100

Västra Götalands

45 (± 4)

13 (± 3)

4 (± 2)

39 (± 4)

100

Värmlands

49 (± 8)

19 (± 7)

..

29 (± 8)

100

Örebro

61 (± 8)

..

..

35 (± 8)

100

Västmanlands

51 (± 9)

19 (± 7)

..

29 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

52 (± 11)

..

..

44 (± 11)

100

Gävleborgs

58 (± 10)

..

..

37 (± 10)

100

Västernorrlands

34 (± 13)

..

..

63 (± 13)

100

Jämtlands

50 (± 15)

..

..

40 (± 15)

100

Västerbottens

50 (± 10)

9 (± 6)

..

39 (± 10)

100

Norrbottens

56 (± 15)

..

..

33 (± 14)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

57 (± 5)

11 (± 3)

3 (± 2)

28 (± 4)

100

Götalands mellanbygder

55 (± 4)

12 (± 3)

..

33 (± 4)

100

Götalands norra slättbygder

45 (± 4)

15 (± 3)

7 (± 2)

33 (± 4)

100

Svealands slättbygder

54 (± 3)

13 (± 2)

2 (± 1)

31 (± 3)

100

Götalands skogsbygder

51 (± 4)

14 (± 2)

2 (± 1)

33 (± 3)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

58 (± 6)

11 (± 4)

..

31 (± 6)

100

Nedre Norrland

39 (± 7)

6 (± 4)

..

55 (± 7)

100

Övre Norrland

53 (± 8)

9 (± 5)

..

37 (± 8)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

–5,0 ha

38 (± 10)

18 (± 8)

..

43 (± 10)

100

5,1–10,0 ha

44 (± 8)

9 (± 5)

..

45 (± 8)

100

10,1–20,0 ha

42 (± 6)

12 (± 4)

3 (± 2)

43 (± 6)

100

20,1–30,0 ha

55 (± 8)

9 (± 4)

5 (± 3)

31 (± 7)

100

30,1–50,0 ha

58 (± 4)

14 (± 3)

2 (± 1)

26 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

61 (± 4)

14 (± 3)

..

24 (± 3)

100

100,1< ha

70 (± 2)

12 (± 2)

1 (± 1)

17 (± 2)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Växtodling

54 (± 2)

14 (± 2)

2 (± 1)

30 (± 2)

100

Husdjur

58 (± 3)

10 (± 2)

3 (± 1)

30 (± 3)

100

Blandat jordbruk

64 (± 4)

12 (± 3)

2 (± 1)

23 (± 4)

100

Småbruk

36 (± 7)

13 (± 5)

..

49 (± 7)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

Spannmål

58 (± 2)

15 (± 2)

3 (± 1)

24 (± 2)

100

Grönfoder, vall

52 (± 2)

10 (± 1)

2 (± 1)

35 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

34 (± 15)

..

..

61 (± 16)

100

Övrigt

30 (± 6)

17 (± 5)

..

52 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

2016

51 (± 2)

12 (± 1)

2 (± 0)

35 (± 2)

100

2013

46 (± 1)

10 (± 1)

2 (± 0)

42 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 1,7 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.