Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Längd kulverterade utloppsdiken på den brukade åkermarken (avser endast diken som har betydelse för dränering av brukad mark). Andel av företagen i procent

7. Length of culvert ditches on the arable land (ditches with impact on the drainage of the arable land). Percent of holdings

–100 m

101–

1 000 m

1 001–

2 000 m

2 001 m –

Vet ej

Har inga

kulverterade utloppsdiken

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25 (± 8)

36 (± 9)

..

..

..

25 (± 8)

100

Uppsala

16 (± 5)

30 (± 6)

4 (± 2)

8 (± 3)

26 (± 6)

16 (± 5)

100

Södermanlands

9 (± 4)

38 (± 7)

5 (± 3)

8 (± 4)

19 (± 6)

21 (± 6)

100

Östergötlands

9 (± 3)

42 (± 5)

5 (± 2)

7 (± 3)

14 (± 4)

23 (± 5)

100

Jönköpings

16 (± 6)

13 (± 5)

..

..

12 (± 5)

56 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

16 (± 8)

..

..

12 (± 7)

64 (± 10)

100

Kalmar

17 (± 5)

26 (± 6)

..

..

25 (± 6)

26 (± 6)

100

Gotlands

9 (± 5)

11 (± 5)

6 (± 4)

..

27 (± 7)

46 (± 8)

100

Blekinge

16 (± 8)

37 (± 10)

..

..

14 (± 7)

24 (± 9)

100

Skåne

13 (± 2)

31 (± 3)

8 (± 2)

6 (± 2)

14 (± 2)

29 (± 3)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19 (± 5)

27 (± 6)

..

..

17 (± 5)

31 (± 6)

100

Västra Götalands

14 (± 3)

25 (± 3)

4 (± 1)

4 (± 1)

21 (± 3)

32 (± 3)

100

Värmlands

19 (± 6)

23 (± 7)

..

..

13 (± 5)

41 (± 8)

100

Örebro

19 (± 6)

30 (± 7)

..

6 (± 4)

12 (± 5)

29 (± 7)

100

Västmanlands

..

27 (± 8)

8 (± 5)

10 (± 5)

18 (± 7)

33 (± 8)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

23 (± 9)

..

..

20 (± 8)

46 (± 10)

100

Gävleborgs

17 (± 8)

24 (± 9)

..

..

15 (± 7)

37 (± 10)

100

Västernorrlands

41 (± 13)

24 (± 11)

..

..

..

26 (± 11)

100

Jämtlands

..

15 (± 10)

..

..

21 (± 11)

55 (± 14)

100

Västerbottens

15 (± 7)

17 (± 8)

..

..

..

51 (± 10)

100

Norrbottens

..

30 (± 14)

..

..

..

50 (± 15)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9 (± 2)

33 (± 4)

7 (± 2)

8 (± 2)

17 (± 3)

26 (± 3)

100

Götalands mellanbygder

16 (± 3)

27 (± 4)

8 (± 2)

3 (± 1)

19 (± 3)

26 (± 4)

100

Götalands norra slättbygder

10 (± 2)

30 (± 3)

6 (± 2)

7 (± 2)

19 (± 3)

27 (± 3)

100

Svealands slättbygder

13 (± 2)

34 (± 3)

5 (± 2)

7 (± 2)

16 (± 3)

25 (± 3)

100

Götalands skogsbygder

15 (± 2)

23 (± 3)

2 (± 1)

2 (± 1)

17 (± 3)

41 (± 3)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

18 (± 5)

22 (± 5)

3 (± 2)

..

16 (± 4)

38 (± 6)

100

Nedre Norrland

24 (± 6)

21 (± 6)

..

..

13 (± 5)

39 (± 7)

100

Övre Norrland

10 (± 5)

19 (± 6)

..

7 (± 4)

10 (± 5)

51 (± 8)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

16 (± 6)

15 (± 6)

..

..

16 (± 6)

53 (± 9)

100

5,1–10,0 ha

20 (± 6)

22 (± 6)

..

..

16 (± 5)

39 (± 7)

100

10,1–20,0 ha

14 (± 4)

27 (± 5)

..

3 (± 2)

14 (± 4)

40 (± 5)

100

20,1–30,0 ha

16 (± 5)

27 (± 6)

4 (± 3)

..

19 (± 5)

32 (± 6)

100

30,1–50,0 ha

12 (± 2)

34 (± 4)

6 (± 2)

3 (± 1)

14 (± 3)

31 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

12 (± 2)

35 (± 3)

8 (± 2)

7 (± 2)

17 (± 3)

21 (± 3)

100

100,1< ha

8 (± 1)

30 (± 2)

12 (± 1)

18 (± 2)

20 (± 2)

12 (± 1)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

10 (± 1)

33 (± 2)

7 (± 1)

6 (± 1)

18 (± 2)

25 (± 2)

100

Husdjur

16 (± 2)

24 (± 2)

3 (± 1)

4 (± 1)

15 (± 2)

37 (± 3)

100

Blandat jordbruk

8 (± 2)

30 (± 4)

6 (± 2)

7 (± 2)

20 (± 3)

29 (± 4)

100

Småbruk

19 (± 5)

20 (± 5)

..

..

15 (± 4)

43 (± 6)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

10 (± 1)

36 (± 2)

9 (± 1)

8 (± 1)

16 (± 2)

20 (± 2)

100

Grönfoder, vall

16 (± 2)

24 (± 2)

2 (± 1)

3 (± 1)

15 (± 2)

39 (± 2)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

..

16 (± 10)

..

..

32 (± 13)

32 (± 13)

100

Övrigt

14 (± 4)

19 (± 5)

3 (± 2)

..

23 (± 5)

40 (± 6)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

15 (± 1)

26 (± 1)

4 (± 1)

4 (± 1)

16 (± 1)

35 (± 1)

100

2013

12 (± 1)

22 (± 1)

3 (± 0)

2 (± 0)

15 (± 1)

47 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 3 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.