Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Tidpunkt för senaste underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

8. Time for most recent maintenance to any part of the culvert ditches. Percent of holdings

–5 år sedan

6–10 år sedan

11–20 år sedan

21-30 år sedan

31–50 år sedan

51 år –

sedan

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20 (± 8)

..

..

..

..

..

57 (± 10)

100

Uppsala

15 (± 5)

6 (± 3)

5 (± 3)

5 (± 3)

..

..

65 (± 7)

100

Södermanlands

23 (± 7)

10 (± 5)

7 (± 4)

..

..

..

52 (± 8)

100

Östergötlands

35 (± 6)

9 (± 3)

4 (± 2)

3 (± 2)

..

..

46 (± 6)

100

Jönköpings

23 (± 9)

..

..

..

..

..

66 (± 10)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

16 (± 11)

..

..

..

..

58 (± 15)

100

Kalmar

17 (± 6)

15 (± 5)

19 (± 6)

..

..

..

43 (± 7)

100

Gotlands

14 (± 7)

..

..

..

..

..

69 (± 9)

100

Blekinge

21 (± 9)

16 (± 8)

14 (± 8)

..

..

..

38 (± 11)

100

Skåne

32 (± 4)

7 (± 2)

3 (± 1)

3 (± 1)

2 (± 1)

..

53 (± 4)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27 (± 6)

9 (± 4)

5 (± 3)

..

11 (± 5)

..

47 (± 7)

100

Västra Götalands

16 (± 3)

11 (± 3)

5 (± 2)

4 (± 2)

4 (± 2)

..

60 (± 4)

100

Värmlands

31 (± 9)

15 (± 7)

..

..

..

..

42 (± 9)

100

Örebro

23 (± 8)

13 (± 6)

9 (± 5)

7 (± 5)

..

..

46 (± 9)

100

Västmanlands

20 (± 7)

8 (± 5)

11 (± 6)

9 (± 5)

..

..

51 (± 9)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15 (± 9)

..

..

..

..

..

67 (± 12)

100

Gävleborgs

15 (± 8)

..

..

29 (± 11)

..

..

47 (± 12)

100

Västernorrlands

25 (± 14)

..

21 (± 13)

..

18 (± 12)

..

34 (± 15)

100

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

67 (± 18)

100

Västerbottens

19 (± 10)

..

..

..

..

..

52 (± 13)

100

Norrbottens

39 (± 18)

..

..

..

..

..

36 (± 18)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

35 (± 4)

10 (± 3)

2 (± 1)

2 (± 1)

4 (± 2)

..

47 (± 4)

100

Götalands mellanbygder

22 (± 4)

10 (± 3)

8 (± 3)

3 (± 1)

2 (± 1)

..

54 (± 5)

100

Götalands norra slättbygder

22 (± 3)

10 (± 2)

4 (± 2)

5 (± 2)

4 (± 2)

..

55 (± 4)

100

Svealands slättbygder

21 (± 3)

7 (± 2)

6 (± 2)

5 (± 2)

4 (± 2)

..

56 (± 4)

100

Götalands skogsbygder

19 (± 3)

10 (± 3)

7 (± 2)

2 (± 1)

5 (± 2)

..

56 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

23 (± 6)

14 (± 5)

7 (± 4)

..

..

..

54 (± 7)

100

Nedre Norrland

20 (± 7)

..

12 (± 6)

16 (± 6)

11 (± 5)

..

39 (± 9)

100

Övre Norrland

24 (± 9)

..

11 (± 7)

..

..

..

51 (± 11)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

13 (± 8)

..

..

..

..

..

60 (± 12)

100

5,1–10,0 ha

17 (± 8)

..

..

..

..

..

59 (± 10)

100

10,1–20,0 ha

19 (± 5)

9 (± 4)

7 (± 3)

5 (± 3)

..

..

56 (± 7)

100

20,1–30,0 ha

25 (± 7)

11 (± 5)

7 (± 4)

..

..

..

50 (± 8)

100

30,1–50,0 ha

20 (± 4)

13 (± 3)

7 (± 2)

4 (± 2)

6 (± 2)

..

51 (± 5)

100

50,1–100,0 ha

29 (± 4)

7 (± 2)

6 (± 2)

5 (± 2)

5 (± 2)

..

48 (± 4)

100

100,1< ha

32 (± 2)

10 (± 1)

5 (± 1)

4 (± 1)

4 (± 1)

..

45 (± 2)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

25 (± 2)

10 (± 1)

6 (± 1)

4 (± 1)

5 (± 1)

..

51 (± 2)

100

Husdjur

21 (± 3)

8 (± 2)

7 (± 2)

3 (± 1)

3 (± 1)

..

59 (± 3)

100

Blandat jordbruk

27 (± 4)

15 (± 3)

4 (± 2)

5 (± 2)

2 (± 1)

..

47 (± 5)

100

Småbruk

19 (± 6)

7 (± 4)

9 (± 5)

9 (± 5)

6 (± 4)

..

50 (± 8)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

27 (± 2)

9 (± 1)

4 (± 1)

5 (± 1)

5 (± 1)

..

50 (± 2)

100

Grönfoder, vall

22 (± 2)

9 (± 2)

8 (± 1)

4 (± 1)

5 (± 1)

..

52 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

23 (± 13)

..

..

..

..

..

52 (± 15)

100

Övrigt

10 (± 4)

7 (± 3)

8 (± 4)

8 (± 4)

..

..

65 (± 7)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

22 (± 1)

9 (± 1)

7 (± 1)

5 (± 1)

4 (± 1)

..

53 (± 2)

100

2013

20 (± 1)

10 (± 1)

11 (± 1)1

 

7 (± 1)1

1 (± 0)

51 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 7 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.

1Vid 2013 års undersökning var intervallen i undersökningen 11-25 år respektive 26-50 år.