Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Behov av underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

9. Need for maintenance to any part of the culvert ditches the next few years. Percent of holdings

 

Ja

Nej

Vet ej

Summa procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

28 (± 9)

58 (± 10)

14 (± 7)

100

Uppsala

32 (± 7)

35 (± 7)

33 (± 7)

100

Södermanlands

25 (± 7)

45 (± 8)

30 (± 7)

100

Östergötlands

22 (± 5)

37 (± 6)

41 (± 6)

100

Jönköpings

17 (± 8)

36 (± 10)

47 (± 11)

100

 

 

 

 

 

Kronobergs

29 (± 13)

38 (± 14)

34 (± 14)

100

Kalmar

19 (± 6)

36 (± 7)

45 (± 7)

100

Gotlands

28 (± 9)

38 (± 9)

35 (± 9)

100

Blekinge

30 (± 10)

38 (± 11)

32 (± 11)

100

Skåne

31 (± 4)

34 (± 4)

35 (± 4)

100

 

 

 

 

 

Hallands

39 (± 7)

24 (± 6)

37 (± 7)

100

Västra Götalands

25 (± 4)

34 (± 4)

41 (± 4)

100

Värmlands

42 (± 9)

38 (± 9)

20 (± 8)

100

Örebro

20 (± 7)

37 (± 9)

43 (± 9)

100

Västmanlands

35 (± 9)

24 (± 8)

41 (± 9)

100

 

 

 

 

 

Dalarnas

35 (± 12)

24 (± 11)

42 (± 13)

100

Gävleborgs

25 (± 10)

45 (± 12)

30 (± 11)

100

Västernorrlands

45 (± 16)

44 (± 16)

..

100

Jämtlands

..

44 (± 19)

37 (± 18)

100

Västerbottens

50 (± 13)

34 (± 13)

16 (± 10)

100

Norrbottens

36 (± 17)

..

43 (± 18)

100

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

37 (± 4)

33 (± 4)

30 (± 4)

100

Götalands mellanbygder

28 (± 4)

34 (± 4)

39 (± 4)

100

Götalands norra slättbygder

20 (± 3)

42 (± 4)

38 (± 4)

100

Svealands slättbygder

31 (± 3)

38 (± 4)

31 (± 3)

100

Götalands skogsbygder

27 (± 4)

31 (± 4)

42 (± 4)

100

Mellersta Sveriges skogsbygder

32 (± 7)

33 (± 7)

35 (± 7)

100

Nedre Norrland

32 (± 8)

49 (± 9)

19 (± 7)

100

Övre Norrland

41 (± 10)

29 (± 10)

30 (± 10)

100

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

–5,0 ha

16 (± 9)

29 (± 11)

55 (± 12)

100

5,1–10,0 ha

28 (± 9)

38 (± 10)

35 (± 9)

100

10,1–20,0 ha

24 (± 6)

35 (± 6)

41 (± 7)

100

20,1–30,0 ha

32 (± 8)

38 (± 8)

30 (± 8)

100

30,1–50,0 ha

27 (± 4)

40 (± 4)

32 (± 4)

100

50,1–100,0 ha

34 (± 4)

38 (± 4)

28 (± 4)

100

100,1< ha

41 (± 2)

32 (± 2)

27 (± 2)

100

Driftsinriktning

 

 

 

 

Växtodling

29 (± 2)

37 (± 2)

34 (± 2)

100

Husdjur

35 (± 3)

34 (± 3)

32 (± 3)

100

Blandat jordbruk

33 (± 4)

38 (± 5)

29 (± 4)

100

Småbruk

21 (± 6)

36 (± 8)

43 (± 8)

100

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

Spannmål

30 (± 2)

39 (± 2)

31 (± 2)

100

Grönfoder, vall

30 (± 2)

34 (± 3)

36 (± 3)

100

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

23 (± 13)

22 (± 13)

55 (± 15)

100

Övrigt

21 (± 6)

36 (± 7)

43 (± 7)

100

 

 

 

 

 

2016

29 (± 2)

36 (± 2)

35 (± 2)

100

2013

26 (± 1)

36 (± 1)

38 (± 1)

100


Anm: Tabellen redovisar svarsfördelning från enkäten om jordbrukets dränering. Konfidensintervall redovisas inom parentes. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För aktuell fråga var bortfallet 6 %. Under huvudsaklig gröda redovisas all åkermark efter vilken gröda som odlas på störst areal på jordbruksföretaget. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.