STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark 2009. Hektar

2a. Arable land 2009, converted and under conversion. Hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8 310

9,9

1 024

1,2

9 335

11,1

Uppsala

18 216

10,8

2 124

1,3

20 339

12,1

Södermanlands

14 245

11,1

2 462

1,9

16 707

13,0

Östergötlands

22 475

11,0

6 634

3,2

29 110

14,3

Jönköpings

8 911

9,9

3 205

3,6

12 116

13,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 499

7,2

1 146

2,4

4 646

9,6

Kalmar

5 815

4,7

2 495

2,0

8 310

6,7

Gotlands

8 300

9,7

1 384

1,6

9 684

11,3

Blekinge

1 410

4,5

582

1,8

1 993

6,3

Skåne

12 432

2,8

3 339

0,7

15 771

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

6 613

6,0

1 133

1,0

7 746

7,0

Västra Götalands

58 349

12,4

14 322

3,0

72 671

15,4

Värmlands

14 929

13,7

5 249

4,8

20 178

18,5

Örebro

6 947

6,5

3 689

3,5

10 637

10,0

Västmanlands

12 698

12,3

1 163

1,1

13 861

13,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7 183

11,7

2 187

3,5

9 369

15,2

Gävleborgs

7 200

10,5

2 816

4,1

10 015

14,7

Västernorrlands

4 526

8,9

2 061

4,1

6 587

13,0

Jämtlands

4 941

11,7

2 758

6,5

7 698

18,2

Västerbottens

3 183

4,5

1 176

1,7

4 358

6,1

Norrbottens

2 341

6,7

300

0,9

2 641

7,5

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

923

.

680

.

1 603

.

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

233 446

8,8

61 929

2,3

295 375

11,2