STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Areal betesmark 2009. Hektar

2b. Pasture and meadows 2009, converted and under conversion. Hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställnig

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 452

21,8

427

3,8

2 878

25,6

Uppsala

4 560

25,8

500

2,8

5 060

28,6

Södermanlands

4 427

25,6

1 195

6,9

5 622

32,5

Östergötlands

7 981

19,0

2 591

6,2

10 572

25,1

Jönköpings

4 117

10,5

1 713

4,4

5 829

14,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 010

9,7

701

3,4

2 711

13,1

Kalmar

5 489

7,8

1 528

2,2

7 017

10,0

Gotlands

6 032

26,8

1 099

4,9

7 131

31,7

Blekinge

792

7,5

236

2,2

1 028

9,8

Skåne

6 683

12,4

1 157

2,2

7 840

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 442

9,6

426

2,8

1 868

12,5

Västra Götalands

11 167

19,5

3 705

6,5

14 872

26,0

Värmlands

1 528

22,2

919

13,4

2 447

35,6

Örebro

2 144

24,7

738

8,5

2 882

33,3

Västmanlands

1 550

22,2

245

3,5

1 795

25,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 610

13,4

999

8,3

2 610

21,6

Gävleborgs

1 397

24,2

600

10,4

1 996

34,5

Västernorrlands

564

22,5

157

6,3

721

28,8

Jämtlands

2 792

22,0

993

7,8

3 785

29,8

Västerbottens

237

11,0

139

6,4

375

17,5

Norrbottens

78

6,7

39

3,4

117

10,1

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

292

.

239

.

531

.

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

69 343

15,9

20 345

4,7

89 688

20,6