STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Potatis, sockerbetor och oljeväxter 2009, omställd areal. Hektar

3c. Potatoes, sugar beets and oilseed crops 2009, converted areas. Hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

-

-

..

..

20

..

42

-

Uppsala

23

-

-

..

..

..

-

40

..

Södermanlands

5

-

-

-

..

-

..

..

-

Östergötlands

20

-

-

382

16

-

..

400

-

Jönköpings

5

-

-

33

..

-

-

34

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

..

-

..

-

..

-

Kalmar

39

..

-

39

-

-

-

39

-

Gotlands

183

-

-

76

..

-

-

85

..

Blekinge

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

129

17

-

182

..

..

..

294

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

24

-

-

74

..

.

-

76

-

Västra Götalands

115

-

-

420

92

14

25

550

7,9

Värmlands

28

-

-

55

..

-

..

92

..

Örebro

13

-

-

..

..

-

-

..

-

Västmanlands

..

-

-

-

-

..

-

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

122

-

-

-

-

-

..

..

-

Gävleborgs

89

-

-

-

..

-

..

24

-

Västernorrlands

12

-

-

-

..

-

-

..

-

Jämtlands

17

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

7

-

-

-

-

-

..

..

-

Norrbottens

13

-

-

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

9

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17