STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Areal jordbruksmark 2009. Hektar

1. Areas of agricultural land 2009, converted and under conversion. Hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruks-mark, procent

Hektar

Andel av total areal jordbruks-mark, procent

Hektar

Andel av total areal jordbruks-mark, procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 762

11,3

1 451

1,5

12 213

12,8

Uppsala

22 776

12,3

2 624

1,4

25 400

13,7

Södermanlands

18 672

12,8

3 657

2,5

22 329

15,4

Östergötlands

30 457

12,4

9 226

3,7

39 682

16,1

Jönköpings

13 027

10,1

4 918

3,8

17 945

13,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 510

8,0

1 847

2,7

7 357

10,6

Kalmar

11 304

5,8

4 023

2,1

15 327

7,9

Gotlands

14 332

13,2

2 482

2,3

16 815

15,5

Blekinge

2 202

5,2

819

1,9

3 021

7,2

Skåne

19 115

3,8

4 496

0,9

23 611

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 056

6,4

1 559

1,2

9 615

7,6

Västra Götalands

69 516

13,2

18 027

3,4

87 543

16,6

Värmlands

16 457

14,2

6 168

5,3

22 625

19,5

Örebro

9 091

7,9

4 427

3,8

13 518

11,7

Västmanlands

14 342

13,0

1 408

1,3

15 750

14,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 793

11,9

3 186

4,3

11 979

16,3

Gävleborgs

8 596

11,6

3 415

4,6

12 012

16,2

Västernorrlands

5 090

9,6

2 218

4,2

7 308

13,8

Jämtlands

7 733

14,1

3 750

6,8

11 483

20,9

Västerbottens

3 419

4,7

1 315

1,8

4 734

6,5

Norrbottens

2 419

6,7

339

0,9

2 758

7,6

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

1 215

.

918

.

2 133

.

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

302 884

9,8

82 274

2,7

385 158

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

22 100

0,7

222 738

6,9

1) Uppgifterna för åren 2005-2008 är inte helt jämförbara med år 2009 men ger ändå en indikation på utvecklingen