STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Spannmål 2009, omställd areal. Hektar

3a. Cereals 2009, converted areas. Hectare

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Summa spannmål

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

751

308

40

-

203

745

64

129

2 240

Uppsala

2 098

1 161

309

-

942

1 603

142

392

6 646

Södermanlands

1 259

322

93

-

486

1 436

273

97

3 967

Östergötlands

2 127

757

351

-

404

1 401

702

307

6 048

Jönköpings

183

11

8

-

566

530

128

175

1 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

74

30

28

-

173

215

12

29

560

Kalmar

188

41

39

52

301

174

143

72

1 010

Gotlands

499

138

151

..

555

208

202

26

1 796

Blekinge

43

..

..

-

67

35

..

..

254

Skåne

176

541

460

52

934

527

325

29

3 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

348

281

85

13

209

366

64

56

1 422

Västra Götalands

3 250

2 542

1 039

..

1 203

8 264

1 453

1 124

18 889

Värmlands

259

195

40

-

595

2 520

149

68

3 825

Örebro

136

359

58

-

135

902

..

69

1 688

Västmanlands

1 185

1 318

144

-

302

2 445

..

58

5 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

186

311

120

-

652

387

..

36

1 705

Gävleborgs

76

138

..

-

898

378

..

6

1 505

Västernorrlands

-

..

..

-

337

54

-

18

430

Jämtlands

-

-

.

-

455

21

..

25

504

Västerbottens

-

7

..

-

284

69

..

..

387

Norrbottens

-

-

-

-

223

..

-

7

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

..

..

-

..

..

98

..

-

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

12 842

8 497

2 974

151

9 932

22 380

3 857

2 742

63 374