STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Baljväxter, grönfoder och vall 2009, omställd areal. Hektar

3b. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2009, converted areas. Hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

185

-

-

..

25

4 830

12

Uppsala

503

-

-

..

308

8 057

321

Södermanlands

557

..

-

..

245

8 071

98

Östergötlands

1 052

-

-

144

388

12 949

333

Jönköpings

85

-

-

..

330

6 391

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

..

183

2 593

-

Kalmar

59

-

17

96

141

4 012

..

Gotlands

88

-

-

85

262

5 511

..

Blekinge

..

-

-

..

29

1 054

-

Skåne

148

40

-

112

582

6 894

132

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

83

..

-

21

390

4 291

30

Västra Götalands

2 851

80

-

30

1 850

28 215

968

Värmlands

132

-

-

-

240

9 480

218

Örebro

119

-

-

24

178

4 341

27

Västmanlands

422

-

-

..

70

4 256

248

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

155

-

-

..

140

4 432

69

Gävleborgs

54

-

-

..

356

4 691

..

Västernorrlands

-

-

-

-

299

3 684

-

Jämtlands

..

-

-

-

398

3 896

-

Västerbottens

-

-

-

-

172

2 385

-

Norrbottens

-

-

-

-

231

1 711

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

..

-

-

-

..

656

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

6 512

138

17

562

6 824

132 399

2 562