STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

3e. Betesmark och slåtteräng 2009, omställd areal. Hektar

3e. Pasture and meadow 2009, converted areas. Hectare

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 309

..

141

.

.

.

2 452

Uppsala

4 039

29

479

.

.

13

4 560

Södermanlands

4 233

113

79

.

.

..

4 427

Östergötlands

7 769

32

177

.

.

..

7 981

Jönköpings

4 057

7

48

.

.

..

4 117

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 902

34

73

.

.

..

2 010

Kalmar

4 154

92

638

.

594

..

5 489

Gotlands

3 229

19

2 122

.

662

.

6 032

Blekinge

755

..

33

.

.

.

792

Skåne

6 478

141

52

.

.

..

6 683

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 430

2

9

.

.

..

1 442

Västra Götalands

10 732

76

346

.

.

14

11 167

Värmlands

1 523

.

3

.

.

..

1 528

Örebro

2 110

22

12

.

.

.

2 144

Västmanlands

1 465

51

34

.

.

..

1 550

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

876

8

12

692

.

22

1 610

Gävleborgs

763

22

26

584

.

..

1 397

Västernorrlands

419

3

64

..

.

..

564

Jämtlands

545

..

32

2 214

.

.

2 792

Västerbottens

198

8

31

.

.

.

237

Norrbottens

61

..

..

.

.

.

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Region obestämd

292

-

-

-

-

-

292

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343