Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2006

JO 25 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad per ras och kön 2006

2. Number of (liveborn) calves that die within one month of birth, ordered according to breed and sex, 2006

 

Ras

Tjurkalvar

Kvigkalvar

Totalt

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Totalt antal födda

Antal
kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel, procent

Totalt antal födda

Antal kalvar som dött under första levnadsmånaden

Andel,

procent

Svensk röd och vit boskap

75 690

1 756

2,3

69 667

1 492

2,1

145 357

3 248

2,2

Svensk låglandsboskap

94 808

2 774

2,9

90 445

2 049

2,3

185 253

4 823

2,6

Svensk kullig boskap

708

10

1,4

625

8

1,3

1 333

18

1,4

Svensk Jersey boskap

1 166

115

9,9

1 234

19

1,5

2 400

134

5,6

Svensk Ayrshire boskap

352

11

3,1

389

6

1,5

741

17

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hereford

10 758

189

1,8

10 387

150

1,4

21 145

339

1,6

Charolais

13 238

264

2,0

13 088

198

1,5

26 326

462

1,8

Aberdeen Angus

3 054

82

2,7

2 894

48

1,7

5 948

130

2,2

Limousin

1 869

39

2,1

1 881

43

2,3

3 750

82

2,2

Simmental

6 718

136

2,0

6 393

90

1,4

13 111

226

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highland Cattle

1 913

59

3,1

1 926

51

2,6

3 839

110

2,9

Blonde D´Áquitaine

519

15

2,9

499

10

2,0

1 018

25

2,5

Rödkulla

409

8

2,0

375

5

1,3

784

13

1,7

Fjällko

916

10

1,1

897

7

0,8

1 813

17

0,9

Korsningar/Övriga raser

67 466

1 100

1,6

64 523

850

1,3

131 989

1 950

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

279 584

6 568

2,3

265 223

5 026

1,9

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

265 646

5 051

1,9

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

273 445

4 793

1,8

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

273 781

4 785

1,7

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

276 564

4 850

1,8

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

281 831

4 990

1,8

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB)