Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2006

JO 25 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen

3. Occurrence of disease in dairy cows according to herd size and disease, percentage of all animals included in the control

 

 

Genomsnittlig besättningsstorlek under kontrollåret

 

 

-24,9

25,0-49,9

50,0-74,9

75,0-99,9

100,0-149,9

150,0-199,9

200,0-299,9

300,0-

Totalt

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlossningshjälp

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,5

Kalvningsförlamning

3,8

3,6

3,2

3,1

2,6

2,2

2,3

2,0

3,1

Kvarbliven efterbörd

1,2

1,2

1,3

1,4

1,3

1,2

1,4

2,1

1,3

Acetonemi

2,4

1,6

1,2

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

1,2

Juverinflammation

14,8

15,3

16,1

16,0

16,1

16,3

18,5

23,2

16,1

Spenskada

0,6

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,1

0,3

Övriga sjukdomar

11,3

11,1

11,4

12,1

12,9

11,0

11,9

15,3

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollåret 2006/07

34,7

34,0

34,0

34,0

34,4

31,9

35,3

43,6

34,3

Kontrollåret 2005/06

35,6

34,9

33,6

35,1

31,8

29,5

36,9

38,8

34,1


Källa: Kokontrollen, Svensk Mjölk