Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2010

JO 25 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2010

1. Number of live born calves that die within a month of birth, by breed and sex, 2010

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

Svensk röd och vit boskap

64 636

1 783

2,8

 

60 602

1 487

2,5

 

125 238

3 270

2,6

Svensk låglandsboskap

88 754

3 161

3,6

 

87 896

2 277

2,6

 

176 650

5 438

3,1

Svensk kullig boskap

 501

 9

1,8

 

 398

 5

1,3

 

 899

 14

1,6

Svensk Jerseyboskap

 992

 67

6,8

 

1 075

 31

2,9

 

2 067

 98

4,7

Svensk Ayrshireboskap

 260

 6

2,3

 

 326

 7

2,1

 

 586

 13

2,2

 

 

Hereford

12 163

 234

1,9

 

11 987

 221

1,8

 

24 150

 455

1,9

Charolais

11 778

 295

2,5

 

11 305

 187

1,7

 

23 083

 482

2,1

Aberdeen Angus

3 307

 64

1,9

 

3 044

 53

1,7

 

6 351

 117

1,8

Limousin

2 263

 48

2,1

 

2 180

 38

1,7

 

4 443

 86

1,9

Simmental

7 572

 153

2,0

 

7 288

 107

1,5

 

14 860

 260

1,7

 

 

Highland Cattle

1 759

 56

3,2

 

1 607

 52

3,2

 

3 366

 108

3,2

Blonde D´Aquitaine

 498

 12

2,4

 

 490

 5

1,0

 

 988

 17

1,7

Rödkulla

 414

 11

2,7

 

 411

 10

2,4

 

 825

 21

2,5

Fjällko

1 004

 24

2,4

 

 931

 10

1,1

 

1 935

 34

1,8

Korsningar/Övriga raser

67 645

1 228

1,8

 

64 777

 979

1,5

 

132 422

2 207

1,7

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

263 546

7 151

2,7

 

254 317

5 469

2,2

 

517 863

12 620

2,4

2009

268 022

6 830

2,5

 

258 232

5 254

2,0

 

526 254

12 084

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

 

265 047

5 164

1,9

 

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

 

256 226

4 788

1,9

 

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3  

 

265 223

5 026

1,9  

 

544 807

11 594

2,1  

2005

279 843

6 791

2,4

 

265 646

5 051

1,9

 

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

 

273 445

4 793

1,8

 

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

 

273 781

4 785

1,7

 

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

 

276 564

4 850

1,8

 

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

 

281 831

4 990

1,8

 

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala djurdatabas, CDB