Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2010

JO 25 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Sjuklighet hos mjölkkor efter besättningsstorlek och sjukdom, procent av alla djur ingående i kokontrollen 2010/11

2a. Occurrence of disease in dairy cows according to herd size and disease, percentage of all animals included in the control 2010/11

 

Genomsnittlig besättningsstorlek under kontrollåret

 

 

-24,9

25,0-49,9

50,0-74,9

75,0-99,9

100,0-149,9

150,0-199,9

200,0-299,9

300,0-

Totalt

Sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlossningshjälp

0,7

0,7

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,5

Kalvningsförlamning

4,4

4,0

3,6

3,3

3,1

2,9

2,9

2,6

3,4

Kvarbliven efterbörd

1,2

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,6

0,9

Acetonemi

2,4

1,4

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,5

0,9

Juverinflammation

13,3

13,0

12,2

13,2

12,9

13,0

13,7

16,8

13,2

Spenskada

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Övriga sjukdomar

12,7

12,2

12,7

12,0

12,5

11,8

13,7

16,1

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollåret 2010/11

35,0

32,6

31,1

30,7

30,6

29,6

32,1

38,1

31,9

Kontrollåret 2009/10

35,8

33,9

32,1

34,5

31,5

33,7

30,3

42,3

33,4

Kontrollåret 2008/09

37,7

33,3

32,0

32,1

33,5

33,8

30,7

36,9

33,1

Kontrollåret 2007/08

35,6

32,0

30,8

32,9

32,2

32,5

34,1

37,6

32,4

Kontrollåret 2006/07

34,7

34,0

34,0

34,0

34,4

31,9

35,3

43,6

34,3

Kontrollåret 2005/06

35,6

34,9

33,6

35,1

31,8

29,5

36,9

38,8

34,1


Källa: Kokontrollen, Svensk Mjölk