Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2011

JO 25 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2011

1. Number of live born calves that die within a month of birth, by breed and sex, 2011

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

Svensk röd och vit boskap

63 300

1605

2,5

 

60 710

1358

2,2

 

124 010

2 963

2,4

Svensk låglandsboskap

89 198

3069

3,4

 

89 072

2194

2,5

 

178 270

5 263

3,0

Svensk kullig boskap

418

6

1,4

 

432

4

0,9

 

 850

 10

1,2

Svensk Jerseyboskap

981

55

5,6

 

1 217

31

2,5

 

2 198

 86

3,9

Svensk Ayrshireboskap

280

13

4,6

 

321

6

1,9

 

 601

 19

3,2

 

 

Hereford

12 293

208

1,7

 

11 995

177

1,5

 

24 288

 385

1,6

Charolais

11 177

215

1,9

 

10 992

173

1,6

 

22 169

 388

1,8

Aberdeen Angus

3 468

49

1,4

 

3 347

45

1,3

 

6 815

 94

1,4

Limousin

2 145

41

1,9

 

2 120

41

1,9

 

4 265

 82

1,9

Simmental

7 619

157

2,1

 

7 039

99

1,4

 

14 658

 256

1,7

 

 

Highland Cattle

1 744

49

2,8

 

1751

49

2,8

 

3 495

 98

2,8

Blonde D´Aquitaine

491

7

1,4

 

480

3

0,6

 

 971

 10

1,0

Rödkulla

462

10

2,2

 

405

10

2,5

 

 867

 20

2,3

Fjällko

984

28

2,8

 

942

13

1,4

 

1 926

 41

2,1

Korsningar/Övriga raser

68 267

1207

1,8

 

65 998

985

1,5

 

134 265

2 192

1,6

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

262 827

6 719

2,6

 

256 821

5 188

2,0

 

519 648

11 907

2,3

2010

263 546

7 151

2,7

 

254 317

5 469

2,2

 

517 863

12 620

2,4

2009

268 022

6 830

2,5

 

258 232

5 254

2,0

 

526 254

12 084

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

 

265 047

5 164

1,9

 

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

 

256 226

4 788

1,9

 

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

 

265 223

5 026

1,9

 

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

 

265 646

5 051

1,9

 

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

 

273 445

4 793

1,8

 

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

 

273 781

4 785

1,7

 

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

 

276 564

4 850

1,8

 

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

 

281 831

4 990

1,8

 

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister, CDB