Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2013

JO 25 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal levande födda kalvar som dör inom en månad, per ras och kön, 2013

1. Number of live born calves that die within a month of birth, by breed and sex, 2013

Ras

Tjurkalvar

 

Kvigkalvar

 

Totalt

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

 

Antal födda

Antal döda under första månaden

Andel, procent

Svensk röd och vit boskap

58 502

1 616

2,8

 

56 447

1 392

2,5

 

114 949

3 008

2,6

Svensk låglandsboskap

89 947

3 029

3,4

 

90 960

2 294

2,5

 

180 907

5 323

2,9

Svensk kullig boskap

324

4

1,2

 

320

1

0,3

 

644

5

0,8

Svensk Jerseyboskap

878

78

8,9

 

1 267

52

4,1

 

2 145

130

6,1

Svensk Ayrshireboskap

321

7

2,2

 

351

14

4,0

 

672

21

3,1

 

 

Hereford

12 500

216

1,7

 

12 066

196

1,6

 

24 566

412

1,7

Charolais

9 616

204

2,1

 

9 405

135

1,4

 

19 021

339

1,8

Aberdeen Angus

3 731

68

1,8

 

3 337

59

1,8

 

7 068

127

1,8

Limousin

2 247

51

2,3

 

2 127

30

1,4

 

4 374

81

1,9

Simmental

7 083

118

1,7

 

6 718

102

1,5

 

13 801

220

1,6

 

 

Highland Cattle

1 457

39

2,7

 

1 488

34

2,3

 

2 945

73

2,5

Blonde D´Aquitaine

414

5

1,2

 

490

3

0,6

 

904

8

0,9

Rödkulla

414

13

3,1

 

372

6

1,6

 

786

19

2,4

Fjällko

903

27

3,0

 

856

10

1,2

 

1 759

37

2,1

Korsningar/Övriga raser

67 430

1 229

1,8

 

65 050

963

1,5

 

132 480

2 192

1,7

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

255 767

6 704

2,6

 

251 254

5 291

2,1

 

507 021

11 995

2,4

2012

259 321

6 627

2,6

 

255 356

5 176

2,0

 

514 677

11 770

2,3

2011

262 827

6 719

2,6

 

256 821

5 188

2,0

 

519 648

11 907

2,3

2010

263 546

7 151

2,7

 

254 317

5 469

2,2

 

517 863

12 620

2,4

2009

268 022

6 830

2,5

 

258 232

5 254

2,0

 

526 254

12 084

2,3

2008

274 681

6 678

2,4

 

265 047

5 164

1,9

 

539 728

11 842

2,2

2007

268 851

6 078

2,3

 

256 226

4 788

1,9

 

525 077

10 866

2,1

2006

279 584

6 568

2,3

 

265 223

5 026

1,9

 

544 807

11 594

2,1

2005

279 843

6 791

2,4

 

265 646

5 051

1,9

 

545 489

11 842

2,2

2004

287 333

6 373

2,2

 

273 445

4 793

1,8

 

560 778

11 166

2,0

2003

286 921

6 128

2,1

 

273 781

4 785

1,7

 

560 702

10 913

1,9

2002

287 734

6 926

2,4

 

276 564

4 850

1,8

 

564 298

11 776

2,1

2001

294 064

8 045

2,7

 

281 831

4 990

1,8

 

575 895

13 035

2,3


Källa: Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister, CDB